Добре дошли!

Адвокатските услуги могат да улеснят гражданите и юридическите лица в тяхното ежедневие. Възползвайки се от правна помощ и съдействие, Вие може да:

 • сключите правна сделка, която максимално отговаря на интересите Ви;
 • обезпечите документално дейността, с която желаете да си осигурявате доходи;
 • потърсите изпълнение на задължения, когато липсва доброволно такова;
 • получите информация относно задълженията Ви към държавата и общината и помощ при тяхното изпълнение и отчитане;
 • възложите на адвокат да комуникира с Вашите делови партньори, да следи за спазването на срокове и т. н.

Безплатна консултация

За да повиша достъпността на правните услуги, представям следната форма на безплатна консултация:

Чрез формата за контакт може да зададете своя въпрос и ще получите отговор, с който да се ориентирате сами в правната уредба.

ОТГОВОРНОСТИ

Като адвокат, нося отговорност за:

 • справедливо и еднакво отношение към всеки клиент;
 • правилно и обективно проучване на законовата материя, свързана с конкретния казус;
 • оценка на предимствата и недостатъците на различни варианти за поведение спрямо целта на клиента;
 • коректно правнотехническо оформление на необходимите според случая документи;
 • проследяване на законовите срокове за извършване на правни действия;
 • своевременно запознаване на клиента с неговите права и задължения.

ЦЕЛИ

Целите на моята дейност са:

 • всеки гражданин и юридическо лице да бъде информиран за правните средства, с които може да защити бързо и ефективно своите права и законни интереси;
 • представителите на бизнеса да бъдат улеснени в изготвянето на изискуемата документация;
 • гражданите да осъществяват комуникация с административните органи по-бързо, по-лесно и по възможност по електронен път;
 • споровете между физически и/или юридически лица да се решават предимно по извънсъдебен ред, с взаимни отстъпки и достигане на взаимоизгоден компромис;
 • при необходимост от съдебна защита същата да се организира своевременно и ефективно.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре