Добре дошли!

Photo by Alexander Tsang on Unsplash
Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash
Photo by Ilkka Kärkkäinen on Unsplash
previous arrow
next arrow
Slider

Правен сайт

на адвокат Таня Ибрямова, вписана в Адвокатска колегия – Варна.

Адвокатската помощ е конституционно право на гражданите и юридическите лица.

При предоставянето и се ръководя от духа на закона, личното си усещане за справедливост и легитимния интерес на клиента.

За всеки казус търся справедливото решение. След това намирам закона, който го подкрепя.
Slider

Безплатна консултация

За да повиша достъпността на правните услуги, представям следната форма на безплатна консултация:

Чрез формата за контакт може да зададете своя въпрос и ще получите отговор, с който да се ориентирате сами в правната уредба.

Последни публикации:

Slider

ОТГОВОРНОСТИ

Като адвокат, нося отговорност за:

  • правилното и обективно проучване на законовата материя, отнасяща се до Вашия казус;
  • за оценка на предимствата и недостатъците на различни варианти за поведение спрямо Вашата цел;
  • за това всеки клиент да бъде третиран еднакво и да получи съвет, който най-добре отговаря на неговия случай.

ЦЕЛИ

Целите на моята дейност са:

  • всеки гражданин и юридическо лице да бъде информиран за правните средства, с които може да защити бързо и ефективно своите права и законни интереси;
  • представителите на бизнеса да бъдат улеснени в изготвянето на изискуемата документация;
  • гражданите да осъществяват комуникация с административните органи по-бързо, по-лесно и по възможност по електронен път;
  • споровете между физически и/или юридически лица да се решават предимно по извънсъдебен ред, с взаимни отстъпки и достигане на взаимоизгоден компромис;
  • при необходимост от съдебна защита същата да се организира своевременно и ефективно.