Прочетете повече за биографията, целите в дейността ми и отговорностите ми като адвокат.

Адвокатската професия е мое призвание и морален дълг. При осъществяването и се ръководя от духа на закона, от усещането си за справедливост и легитимния интерес на клиента.

МОТО

Моето мото е „Vitam impendere vero”, „Посвети живота си на истината“, цитат от римския поет Ювенал. Символът, който съм избрала да води дейността ми, е ключ – ключът към истината. Защото почти на всяка истина е нужен ключ, за да излезе наяве.

БИОГРАФИЯ

Завърших средно образование в Пета езикова гимназия „Йоан Екзарх“, гр. Варна.

Юридическото си образование получих с отличен успех в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ . По време на следването си работих като сътрудник в адвокатска кантора в гр. София.

Придобих юридическа правоспособност през април 2017 г., а през юни 2018 г. успешно положих изпит за адвокати и младши адвокати пред Висшия адвокатски съвет.

Вписана съм като адвокат към Варненска адвокатска колегия от 13.11.2018г.

Вписана съм в Националния регистър за правна помощ под номер 7791.

Практиката ми е ориентирана в областта на договорното и фирменото право.

ОТГОВОРНОСТИ

Като адвокат, нося отговорност за:

 • справедливо и еднакво отношение към всеки клиент;
 • правилно и обективно проучване на законовата материя, свързана с конкретния казус;
 • оценка на предимствата и недостатъците на различни варианти за поведение спрямо целта на клиента;
 • коректно правнотехническо оформление на необходимите според случая документи;
 • проследяване на законовите срокове за извършване на правни действия;
 • своевременно запознаване на клиента с неговите права и задължения.

ЦЕЛИ

Целите на моята дейност са:

 • всеки гражданин и юридическо лице да бъде информиран за правните средства, с които може да защити бързо и ефективно своите права и законни интереси;
 • представителите на бизнеса да бъдат улеснени в изготвянето на изискуемата документация;
 • гражданите да осъществяват комуникация с административните органи по-бързо, по-лесно и по възможност по електронен път;
 • споровете между физически и/или юридически лица да се решават предимно по извънсъдебен ред, с взаимни отстъпки и достигане на взаимоизгоден компромис;
 • при необходимост от съдебна защита същата да се организира своевременно и ефективно.