За мен

Адвокатската професия е мое призвание и морален дълг. При осъществяването и се ръководя от духа на закона, от усещането си за справедливост и легитимния интерес на клиента.

МОТО

Моето мото е „Vitam impendere vero”, „Посвети живота си на истината“, цитат от римския поет Ювенал. Символът, който съм избрала да води дейността ми, е ключ – ключът към истината. Защото почти на всяка истина е нужен ключ, за да излезе наяве.

БИОГРАФИЯ

Завърших средно образование в Пета езикова гимназия „Йоан Екзарх“, гр. Варна.

Юридическото си образование получих с отличен успех в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ . По време на следването си работих като сътрудник в адвокатска кантора в гр. София.

Придобих юридическа правоспособност през април 2017 г., а през юни 2018 г. успешно положих изпит за адвокати и младши адвокати пред Висшия адвокатски съвет.

Вписана съм като адвокат към Варненска адвокатска колегия от 13.11.2018г.

Вписана съм в Националния регистър за правна помощ под номер 7791.

Практиката ми е ориентирана в областта на договорното и фирменото право. Предоставям правна помощ и съдействие по въпроси във връзка с:

  • облигационни и търговски сделки;
  • съдебна защита по граждански дела;
  • защита на кредитори и длъжници в изпълнително производство,
  • представителство в заповедно производство;
  • вещни и наследствени спорове;
  • искове между съсобственици;
  • доброволна или съдебна делба;
  • регистърни производства;
  • несъстоятелност;
  • представителство пред административни органи.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре