Видеонаблюдение в детски градини

Допустимо е да бъдат монтирани камери в общите части на детските градини и в помещенията за игра, тогава и доколкото те са разделени от помещенията за сън и почивка, както и за лична хигиена.

Няколко публично оповестени случаи на инциденти в детски ясли и градини станаха причина за инициатива, апелираща към повсеместното въвеждане на видеонаблюдение в детските градини и заведения. Каква е нормативната ситуация в момента?

Позволено ли е видеонаблюдението?

„Институциите в системата на предучилищното и училищното образование “ са изрично упоменати като обекти, по отношение на които е възможно да се осъществява охрана. Съгласно Закона за частната охранителна дейност охраната може да включва и видеонаблюдение, когато са спазени законовите изисквания по осъществяването му.

Комисията за защита на личните данни е изразила становище по повод общественото обсъждане на видеонаблюдението. В това становище тя твърди, че е допустимо да бъдат монтирани камери в общите части на детските градини и в помещенията за игра, тогава и доколкото те са разделени от помещенията за сън и почивка, както и за лична хигиена. При тези условия видеонаблюдението е позволено, тъй като се извършва с цел закрила на общественозначими ценности, каквито безспорно са детското здраве и благосъстояние.

Не е позволено да се монтират камери, в чийто обсег на заснимане се включват местата за сън и почивка, както и в баните и тоалетните на детските градини. Това би довело до нарушение на личната неприкосновеност и психическия комфорт на децата и не е оправдано при никакви предпоставки.

Допълнителни изисквания

За да са изпълнени изискванията на законодателството за защита на личните данни, от съществена важност е да бъде предоставена своевременна и достъпна информация на лицата, които подлежат на видеозаснемане. Това означава, че на видими места трябва да има поставени табели за извършването видеонаблюдение, а при необходимост и техническа възможност да бъде предоставяна информация относно условията на съхранение, целите за които се използва и условията, при които се предоставя достъп до информацията на трети лица. Освен това ръководството на детската градина е задължено да осигури целостта на събираните данни и сигурността на съхранението им, да ги предпази от вмешателство на трети лица и противозаконно разпространение.

Задължително ли е видеонаблюдението?

Засега не. Въвеждането на видеонаблюдение е позволено от закона, но фактическото му приложение зависи от политиката на всяко детско заведение. Добра практика в тази насока е провеждане на допитване до родителите и предварително обсъждане на приемливо решение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *