Грешка при вписване на капитал на ООД

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Размерът на капитала е сред обстоятелствата, които законът изисква да бъдат вписани в търговския регистър по отношение на всяко ООД. Търговският закон изрично разпорежда, че общият размер на капитала трябва да бъде равен на сбора от дяловете на съдружниците. Попаднах обаче на случай, в който има разлика в двете цифри. Необходимо ли е да бъде направено нещо в този случай и какво е то?

Тъй като едно такова несъответствие противоречи на изрично законово правило, необходимо е то да бъде поправено. Редът за поправка на каквито и да е грешки или непълноти при вписване на обстоятелства в търговския регистър е чрез ново вписване. Ето защо е необходимо да се подаде искане за изправяне на грешки и непълноти , в което да се посочи номер на предходното вписване.

В случая се прилага законният срок от 7 дни за заявяване на обстоятелства за вписване. Срокът започва да тече от установяване на грешката при вписване. Тъй като данните в регистъра са публични и се считат за общоизвестни, за дата на узнаването се приема датата на вписване. Задълженото лице може да докаже, че в период от 15 дни след вписването му е било невъзможно да узнае за него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *