Да възразя ли срещу заповедта за изпълнение?

Възражението няма нужда от мотиви

Заповедното производство цели да установи не това, дали определено задължение съществува, а дали има спор относно него. По тази причина е предпочитана форма за по-бързо и по-евтино реализиране на съдебна защита. Кредиторът не провежда пълно доказване, свързано представяне на документи, разпит на свидетели, назначаване на експертизи от вещи лица. Длъжникът, от своя страна, разполага с възможността лесно да спре провеждането на заповедно производство срещу него, като възрази срещу заповедта с простото твърдение, че не дължи. Не е необходимо да се посочва каквото и да е основание на възражението, не се предоставят и доказателства.

Защо не винаги се препоръчва възражение?

Въпреки това, не винаги е целесъобразно да се възразява. Възражението действително спира заповедното производство, но в голяма част от случаите изпълнението не се спира. Звучи парадоксално, но когато заповедта за изпълнение е издадена въз основа на документ от изброените в чл. 417 ГПК (договор в нотариална форма или с нотариално заверени подписи, извлечение от сметки на банки и др.), възражението само по себе си не спира провеждането на принудително изпълнение. За да се спре изпълнението, длъжникът трябва да подаде допълнително искане, придружено с писмени доказателства и/или с материално обезпечение. Тоест, възражението срещу заповедта не винаги е достатъчно средство да защитите имуществото си от принудително изпълнение.

Кредиторът продължава да има вземане срещу Вас

Когато възразите срещу заповедта за изпълнение, съдът ще даде възможност на кредитора да предяви иск за защита на вземането си по общия ред. Това винаги означава допълнителни съдебни такси и разноски за процесуално представителство на насрещната страна.

Ако наистина дължите, простото възразяване срещу заповедта за изпълнение може да доведе до провеждане на исков процес и в крайна сметка – до съдебно решение за заплащане на стария Ви дълг заедно с допълнително начислени лихви за времето, в което трае съдебния процес. Освен това при осъдително решение съдебните разноски ще бъдат във Ваша тежест. Като резултат ще се наложи да платите значително повече за събиране на вземането, отколкото е размерът на Вашия дълг.

Плащане в срока за доброволно изпълнение

Друга възможност, с която разполагате като  длъжник, освен необосновано да възразите срещу заповедта, е да платите изцяло или частично задължението си в срока за доброволно изпълнение и да подадете възражение срещу заповедта, заедно с доказателства за плащането. Ако не сте оспорвали вземането преди кредиторът да се обърне към съда, не сте отказвали плащане и като цяло не сте дали повод за съдебна намеса, може също така да възразите, че не дължите съдебни разноски изобщо или за платената част. Това ще облекчи материалната тежест във връзка със събиране на вземането.

Кога да възразя?

Разбира се, ако вече сте погасили вземането си или по друга причина намирате, че то не е валидно съществуващо, възражението срещу заповедта за изпълнение е напълно обосновано и необходимо.

За цялостна преценка на предимствата и недостатъците на всеки вариант според конкретния случай, препоръчително е да се обърнете към адвокат, специалист в съответната област.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *