Договор с архитект

Взели сте решение да започнете строителство. Разполагате с поземлен имот, Ваша собственост или пък с учредено право на строеж. За имота има приет подробен устройствен план и издадена виза за проектиране. Каква е следващата стъпка, която да предприемете?

Photo by Avel Chuklanov on Unsplash

Визията за това, как трябва да изглежда бъдещата сграда, за съжаление не е достатъчна. Според Закона за устройство на територията, строежи могат да се извършват само ако са разрешени по съответния ред. Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква.

За да се снабдите с инвестиционен проект, необходимо е да се свържете с правоспособен проектант. Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност. Съществува публичен регистър на лицата с пълна и с ограничена проектантска правоспособност. Регистрите са достъпни на този адрес.

След като сте направили своя избор, необходимо е да подготвите и подпишете писмен договор. Договорът трябва да бъде задължително в писмен вид, тъй като Законът за устройство на територията изисква тази форма за действителност – „Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори“ (чл. 160, ал. 2).

Photo by Mark Fletcher-Brown on Unsplash

Какво е необходимо да съдържа договорът?

На първо място, необходимо е да се уточни какви са точно параметрите на задължението на проектанта – в каква фаза да бъде изработен инвестиционният проект (идеен, технически или работен), в какви части ще се състои проектът (архитектурна, интериор и обзавеждане, конструктивна, инсталации, геодезия, парко- и благоустройство и др.).

Важно е да се постигне уговорка за начина на комуникация между страните – с лични срещи, по електронен път.

От съществено значение са сроковете за изпълнение на възложеното проектиране.

Не на последно място, добре е да се предвидят рамките на отговорността на страните в случай на неизпълнение на договора.

Обърнете внимание и на възможността за привличане на подизпълнители в процеса по проектиране; ще бъде ли необходимо предварително съгласие или пък уведомяване на възложителя?

Задължително трябва да бъде включена и клауза относно упражняването на авторски надзор по време на строителството.

Ако имате нужда от правна помощ, можете да проверите цените тук:

Може да ви бъде полезна и статията Юридически етапи в строителството

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *