Електрически тротинетки

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и по никакъв начин не ангажира отговорността на адвоката във връзка с конкретен казус. При необходимост от правен съвет, моля свържете се с мен чрез някоя от посочените форми на контакт. Запитване за цени на адвокатски услуги може да отправите тук.

Електрическите тротинетки са бързи, компактни и представляват ефективен начин за придвижване в градска среда. Набират все по-голяма популярност и се използват от възрастни и деца, което поражда необходимост да се изяснят правилата при тяхното участие в движението.

Осъзнатата нужда от създаване на подробни правила стимулира Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да постави въпроса за електрическите тротинетки във фокуса на общественото внимание. Преди няколко дни беше дадено началото на серия от обществени обсъждания с цел разработване на възможно най-рационална законодателна рамка за движението на електрически тротинетки по пътищата, отворени за обществено ползване. Предвиждат се промени в Закона за движението по пътищата и включването на специални правила в Закона за пътните превозни средства, който е все още в проектна фаза. Законовите изменения обаче са сравнително продължителна процедура, затова нека прегледаме каква е съществуващата правна рамка, за да сме наясно с какви правила трябва да се съобразяваме, когато управляваме електрическа тротинетка.

Същност на електрическите тротинетки

Електрическите тротинетки са моторни превозни средства по смисъла на Закона за движението по пътищата. В допълнителните разпоредби на закона, §6, т. 10 и 11, четем:

„Пътно превозно средство“ е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

„Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

Безспорно е, че електрическите тротинетки представляват съоръжение, придвижвано по пътя на колела, както и че са снабдени с двигател за придвижване. Оттук следва, че за движението на електрическите тротинетки се прилагат всички разпоредби, свързани с движението на МПС.

Регистрация

Поради наличието на двигател, електрическите тротинетки подлежат на регистрация в звено „Пътна полиция“ при териториално компетентната Областна дирекция на МВР – по същия начин като автомобилите и мотопедите. За да участват в движението, трябва да имат регистрационни табели, поставени на подходящо място.

„Гражданска  отговорност“

Задължително е и сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ в съответствие с правилата на Кодекса за застраховането и Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.

За всяко регистрирано МПС съществува законово задължение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата им изправност – чл. 147 и сл. от ЗДвП.

Необходимо ли е свидетелство за управление на МПС?

За да управлява електрическа тротинетка по който и да е път, отворен за обществено ползване, нейният водач в някои случаи трябва да притежава свидетелство за управление на МПС. Свидетелството трябва да е валидно за категория АМ, ако конструктивната максимална скорост на тротинетката е между 25 и 45 км/ч. Ако скоростта надвишава 45 км/ч, се изисква свидетелство за управление от категория А1 или А. При конструктивна максимална скорост, която е по-малка или равна на 25 км/ч, не е необходимо водачът да е правоспособен. Остават обаче в сила изискванията за регистрация на превозното средство при служба „Пътна полиция“ към ОД МВР, както и за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

Следователно, електрическа тротинетка, чиято конструктивна максимална скорост е по-голяма от 25 км/ч, може да бъде управлявана само от правоспособен водач, притежаващ свидетелство за управление на МПС от категория АМ. Ако скоростта и е по-малка от 25 км/ч, не се изисква придобиването на съответна правоспособност и отпадат съответните изисквания за минимална възраст.

Възниква парадокс при сравнението с разпоредбата на чл. 164 ЗДвП, която установява минимална възраст за управлението на ППС без двигател – „Пътно превозно средство, което не е моторно, може да се управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, от лице, което е на възраст не по-малка от 12 години. Водач под 12 години на пътно превозно средство, което не е моторно, може да се движи по платното за движение на пътищата, отворени за обществено ползване, с придружител на възраст не по-малка от 16 години.“ По отношение на електрическите тротинетки тази норма не намира приложение, тъй като те са моторно превозно средство. Резултатът е наличие на изискване за минимална възраст от 12 години, за да се управлява тротинетка без двигател, а за електрическа тротинетка с максимална конструктивна скорост, по-малка от 25 км/ч, липса на каквито и да е изисквания за минимална възраст на водача.

Как се разполагат електрическите тротинетки на пътя?

Като МПС,  електрическите тротинетки се подчиняват и на изискванията за движение по пътищата за МПС. Не е позволено да се движат по алеите за велосипедисти или по пешеходните тротоари. Водачите им са длъжни да разполагат превозните си средства в най-дясната част на пътното платно. Приложение намират и правилата за сигнализация при маневри, използването на светлини и останалите разпоредби на Закона за движението по пътищата и Правилника за прилагането му.

Прегледът на настоящата законова уредба дава ясен сигнал за необходимостта от скорошно законодателно разрешение на въпросите за регистрацията на електрическите тротинетки, техническите изисквания към тях, правилата за движение по пътищата, изискуемата правоспособност на водачите им и необходимостта от сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *