Започва приватизация на Моторен кораб „Атанас Димитров“

Днес беше публикувано решение, с което Народното събрание постановява да се извърши приватизация на следната обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна: Моторен кораб „Атанас Димитров“ с рег. № 150420 на Български корабен регистър, вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна, заедно с намиращото се в него оборудване, съгласно инвентаризационен опис на дълготрайни материални активи и малоценни и малотрайни предмети на кораба от 22 ноември 2019 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2020 г. по предложение на Министерски съвет, на основание чл. .86, ал. 1 от Конституцията на Република България и на чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *