Изменения в Закона за съсловните организации

Група народни представители внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти,на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (загл. изм., – ДВ, бр. 91 от 2018 г.).

С предвижданите промени се въвежда задължение на посочените в текста на законопроекта медицински работници да членуват в специална съсловна организация като условие за практикуване на съответната дейност. Специалистите, които временно или постоянно са преустановили практиката си, могат да членуват в организация по желание.

Целта е да се унифицират изискванията към здравните специалисти и да се създаде възможност за осъществяване на самоконтрол в рамките на специфичната им професия по отношение на професионалната етика и добрата медицинска практика. При нарушаване на професионални , етични или други правила, свързани с медицинската дейност, се създава възможност да бъдат налагани дисциплинарни наказания.

С приемането на законовите промени се цели засилване и улесняване на контрола, упражняван от държавата по отношение на качеството на здравните грижи като правоспособност, ниво на квалификация, професионален опит на лицата, които упражняват квалифицирана медицинска помощ и здравни грижи.

Пълния текст на законопроекта може да прочетете тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *