Какви действия не са позволени в собствения ни апартамент?

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Правото на собственост в правната теория се определя като абсолютно право, като пълна и неограничена власт на едно лице върху конкретна вещ. Означава ли обаче тази пълна и неограничена власт, че собственикът може да прави със своята вещ всичко, каквото пожелае?

Най-голямо приложение има този въпрос при живущите в режим на етажна собственост. Разположението на отделните обекти позволява да се упражняват различни влияния от единия апартамент към другия. Заради наличието на общи части въздействието може да се прояви не само при апартаменти, които имат обща граница (стени, под, таван), а и между такива обекти, които са сравнително отдалечени един от друг. Например при разрушаване на стена, част от носеща конструкция, от единия собственик, се упражнява въздействие върху здравината на цялата сграда. Това рефлектира върху собствеността на всички притежатели на обекти в сградата.

Законът, който се отнася до междусъседските отношения, е Законът за собствеността. В чл. 50 е казано: „Собственикът на недвижим имот не може да извършва такива действия в своя имот, с които се създават пречки за използуването на съседния имот по-големи от обикновените.” Това е и основата за разрешаване на всеки възникнал конфликт –

Собствениците са свободни да използват своите имоти по начин и в степен, до която не създават необичайно големи затруднения за използването на съседните имоти.

Обикновено се възприема, че не са прекомерни пречките, свързани с обичайното използване на съответните обекти според предназначението им. Например за жилища това са шум от телевизор, радио, разговор, игра на деца, бебешки плач, миризми от готвене или тютюнопушене, и др. За офис помещения е обичайно засиленото движение на хора, шум от машини, телефонни разговори, в рамките на работното време.

Кое затруднение е обичайно и кое не е, е въпрос на фактическа преценка. За да намерите правилното разрешение за всяка конкретна ситуация, може да потърсите помощта на адвокат. Тя включва консултация, проучване на законовата основа и съдебната практика по случаи, подобни на Вашия, и препоръка за няколко варианта на действие за защита на интересите Ви.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *