Как да реагирам на връчването на заповед за изпълнение?

Получих от съда съобщение, с което ми връчват заповед за изпълнение. Какво означава това?

Заповедта за изпълнение е документ, който има последици, близки до тези на съдебно решение. Ако не бъде оспорена, въз основа на нея може да се проведе съдебно изпълнение за събиране на вземането – да се запорират банкови сметки и да се съберат от тях суми по сметка на съдебния изпълнител, да се запорират движими вещи и впоследствие да се осребрят и т.н.

Нещо повече, ако заповедта за изпълнение е издадена въз основа на документ от изброените в чл. 417 ГПК (договор в нотариална форма или с нотариално заверени подписи, извлечение от счетоводни книги на банки и др.), заедно с издаване на заповедта се издава и изпълнителен лист, който поставя началото на изпълнително производство. Длъжникът научава за издаването на заповед за изпълнение срещу него едновременно с поканата за доброволно изпълнение. И двата документа се връчват от съдебен изпълнител.

Как да се защитя срещу заповед за изпълнение?

След като Ви е връчена заповедта за изпълнение, разполагате с двуседмичен срок, в който може да възразите писмено пред съда, който я е издал. За да прояви действието си, възражението не се нуждае от никакви мотиви. Достатъчен е изразът „възразявам срещу Заповед номер/дата” или фразата „заявявам, че не дължа”. Възражението трябва да се адресира и изпрати до съда, издал заповедта.

Ако задължението Ви действително съществува, добра възможност за действие е да платите в срока за доброволно изпълнение и да възразите срещу заповедта, прилагайки доказателства за плащането. По този начин ще спестите заплащането на съдебни такси и хонорари на представителите на насрещната страна, които биха били много по-големи, ако кредиторът предяви иск за защита на вземането си.

Има и други хипотези на оспорване на заповедта за изпълнение, които ще бъдат разгледани в отделни статии.

Какво се случва след възражението?

Спирането на заповедното производство не означава блокиране на възможността на кредитора да търси изпълнение. Това обаче се случва по общия исков ред, който е доста по-продължителен и е свързан с много повече разноски.

Тоест, ако възразите срещу заповедта за изпълнение, това само временно отлага изпълнението на задължението. Разбира се, ако вече сте погасили задължението си или то изобщо не е валидно възникнало, исковият процес няма да може да бъде успешно проведен и няма да сте задължени да заплатите каквото и да е.

Няма ли задължението ми да се погаси по давност?

Давността се прекъсва с предявяване на иск или възражение и не тече, докато трае съдебният процес относно вземането. След постановяване на съдебно решение, което уважава иска на кредитора, тече нова петгодишна давност.

Какви са последиците, ако не възразя?

Липсата на възражение предполага признание на вземането от страна на длъжника. Ето защо след влизане в сила на заповедта за изпълнение, съдебен изпълнител ще наложи обезпечителни мерки върху Ваше имущество и ще предприеме действия за събиране на дължимото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *