Кога ми трябва адвокат?

Необходимо ли е да бъда представляван от адвокат в съда?

Правилата за представителство на страните по граждански дела се съдържат в глава пета на Гражданския процесуален кодекс. Всеки пълнолетен гражданин, който не е поставен под запрещение, може да извършва процесуални действия в съда лично. Представителство от адвокат е въпрос на лична преценка и предпочитание.

В съда физическите лица могат да бъдат представлявани от своите родители, деца или съпруг. За целта трябва да напишат пълномощно, в чийто текст да се посочва пред кой съд, за кое дело и за какви действия по делото е упълномощен представителят.

За юридическите лица процесуални действия може да извършва техният законен представител или юрисконсулт, упълномощен за съответното дело.

В останалите случаи, ако лицето не желае да извършва само действия по съдебна защита, може да бъде представлявано само от адвокат, вписан в която и да е адвокатска колегия в страната. Адвокатската дейност те не е обвързана от ограничения в териториалния си обхват .

Какви са предимствата от адвокатска защита?

Защитата, осъществена от професионалист, създава допълнителни гаранции за реализацията на Вашите легитимни интереси. Отговорността за своевременното и качественото в правно-технически смисъл изготвяне на необходимите документи изцяло се носи от адвоката.

За обезпечаване на евентуални вреди, възникнали при осъществяването на неговата дейност, адвокатът е длъжен да сключи застраховка „Професионална отговорност“.

Адвокатът има познания за законодателната материя и практиката по прилагането и в тяхната цялост. Изобилието от нормативни актове, регулиращи различни аспекти от осъществяването на една дейност или правния статут на определени юридически цялости, предразполага пропуски при прегледа им от неспециалист.

Предоставяйки защитата си на адвокат, Вие спестявате ценно време и ангажименти.

Колко струва да си наема адвокат?

Адвокатските възнаграждения не могат да бъдат определени в размер, по-малък от установения със съответната Наредба на Висшия адвокатски съвет. За материално затруднени лица съществува възможност за безплатна адвокатска защита по реда на Закона за правната помощ. Условията, при които можете да кандидатствате за такава, ще Ви бъдат разяснени от съда.

Потърсете специалист

При избора на адвокат, винаги търсете специалист в съответната област. Изобилието от законодателна и тълкувателна материя силно затруднява цялостното и изучаване. Адвокатът следва да съсредоточи теоретичните си и практически усилия в определен правен отрасъл, с оглед създаване на възможност за задълбочено и обективно изследване.

 Ако се колебаете в каква област на правото попада Вашият казус, може да използвате формата „Попитай адвокат“, за да получите безплатен отговор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *