Кога „Пътна полиция“ може да използва камери?

Автоматизираните  технически средства и системи (АТСС) са уреди за контрол, които установяват и автоматично заснемат нарушения на правилата за движение по пътищата. АТСС могат да бъдат стационарни, когато са прикрепени към земята и има данни за тяхното постоянно местонахождение; или мобилни – когато са прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя. Докато стационарните регистрират извършените пътнотранспортни нарушения в отсъствието на контролен орган, мобилните могат да бъдат използвани само в присъствие на такъв и при спазване на определена процедура.

  1. За всяко използване на мобилно АТСС за контрол се попълва протокол съгласно приложението. Протоколът се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязва началото и краят на контролирания участък.
  2. При работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда.

Тук възниква въпросът защо същото правило не се прилага и при осъществяване на контрол с АТСС, прикрепено към служебен автомобил на статично място на контрол (а не в движение). Би било проява на законодателна последователност, ако съществува изискване за снимково документиране на местоположението на мобилното устройство за контрол на скоростта, както в случаите на разполагането му на участък от пътя, така и при използването му от служебен автомобил, който не е в движение. Така би могло да се установи спазването на изискванията за обхват на заснемане, поставяне на пътен знак Е24, разположението на знак за ограничение на скоростта.

При осъществяване на контрол на скоростта от движещ се автомобил не е необходимо да се правят каквито и да е снимки. Това е така заради изискването при този тип контрол да се предприемат незабавни мерки за реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителя, като е недопустимо съставянето на електронен фиш.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *