Къде да сигнализираме за бездомни кучета?

Всеки, който отглежда каквото и да било животно, е длъжен да спазва принципите на добрата практика по отглеждането му. Когато собственикът на животно не може да полага грижи за него, го предава в приют, спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености. Изоставянето на животни е забранено като вид проява на жестокост според Закона за защита на животните.

Ограничаването на броя на безстопанствените животни, грижата и контрола върху тях се осигуряват от кметовете на общини, Националното сдружение на общините и организациите за защита на животните. Задължението за настаняване на безстопанствени кучета в приют се носи от изброените лица. При настаняването им кучетата  се ваксинират против бяс, обезпаразитяват и кастрират. Целта е в дългосрочен план да се спре възпроизводството на безстопанствените кучета, а домашните да бъдат регистрирани. Собствениците на кучета, които са кастрирани, не заплащата ежегодната месечна такса за притежаване на домашен любимец.

Лице, което намери безстопанствено куче без видима ушна маркировка, може да подаде сигнал до кмета на общината или до управител на приют, който се намира в близост. След  обезпаразитяване и кастриране, заловените кучета се предлагат за определен период на лица, които биха желали да ги отглеждат. Ако такова лице не се намери, кучетата се връщат по местата, където са заловени. Забранено е обаче да се връщат в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища.            

В случай на агресия, проявена от животни, трябва незабавно да се сигнализират органите на местната власт и/или РУ МВР. Те предприемат подходящи мерки по залавянето им и извършването на ветеринарномедицински прегледи, които могат да докажат необходимост от умъртвяване.

Ако се докаже, че за животните се полагат грижи или се упражнява надзор от определено лице, същото може да бъде задължено от общината да отговаря за регистрацията, обезпаразитяването и предотвратяването на опасно поведение. В случай, че лицето не предприеме действия, за да ограничи опасността от нападение над животни и хора,  след като е било предупредено от полицейските органи, следва същото да отговаря за умишлени действия, с които създава опасност за живота и здравето на другите. Средството за защита е отново подаване на сигнал до РУ МВР, а при необходимост и търсене на обезщетение по съдебен ред.

6 Replies to “Къде да сигнализираме за бездомни кучета?”

  • носи ли отговорност за нанесени вреди представител на неправителствена организация, който събира и храни бездомни кучета ( и котки) на улицата

    • Да, всяко лице, което храни бездомни кучета, носи отговорност за тяхното обезпаразитяване, реваксинация срещу бяс и предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора и животни. За котките това се отнася само в случай на увеличена популация, констатирана от органите на местната власт.

  • А къде да подам сигнал за лице, което храни и отглежда бездомни кучета, които са агресивни и гонят децата?

Вашият отговор на Гаго Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *