Мораториум върху вноските по банкови кредити

Вече са одобрени правилата за отсрочване на вноските по кредитите на граждани и юридически лица, изпаднали в затруднение заради епидемията от коронавирус, съобщи Lex.bg.

Българската народна банка одобри реда за отсрочване на задължения, който ще бъде еднакъв за всички банки. Всяка банка ще трябва да посочи реда, по който ще договаря отсрочване на задълженията, както и началния момент, от който то ще бъде прилагано.

Кои кредити могат да бъдат отсрочени?

Гратисен период по кредита ще се предоставя само за задължения, произтичащи от договори, сключени преди 31 март 2020 г. Необходимо е към 1 март 2020 г. кредитите да са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни. Може да се поиска отсрочване както на вноски, чийто падеж вече е настъпил, така и на бъдещи вноски.

Кой може да поиска отсрочване?

Право да поискат отсрочване на задължения имат всички „клиенти“ на банките. Отсрочването се прилага по всички видове кредити, предоставяни както на физически, така и на юридически лица. Кредитополучателите трябва да представят доказателства, че имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията по сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от СOVID-19, ограниченията, въведени със Закона за мерките по време на извънредното положение, и техните последици.

Какъв е срокът за подаване на искане?

Лицата, които желаят да се възползват от облекченията, трябва да подадат своето искане до 22 юни 2020 г. Банката ще трябва да вземе решение за всеки клиент до 30 юни 2020 г.

Отсрочването е за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31 декември 2020 г. Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

Каква част от задълженията може да бъде отсрочена?

В правилата са предвидени два варианта за вноските по кредитите – да се отсрочи за до 6 месеца само главницата и човек да продължи да си плаща лихвите, или да се отсрочат и лихви, и главница. „Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните“, пише в правилата.

За револвиращите продукти – кредитни карти, овърдрафти и кредитни линии, за периода на извънредното положение няма да е необходимо да се поддържа налична изискваната по договор минимална сума пари в картата.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *