Намаляване на наеми според Закона за извънредното положение

Нова разпоредба на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, в сила от 09.04.2020г., предвижда възможност за намаляване размера на вноските за наем и за ползване на обекти- държавна или общинска собственост. Текстът гласи:

До отмяната на извънредното положение по решение на Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или съответно за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от  физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си, вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

Законът предвижда една факултативна възможност за посочените оправомощени органи да решат да намалят размера на вноските за наем и ползване на имоти – държавна или общинска собственост.

Фактическият състав на намаляването на наемните вноски е сложен. Необходимо е:

  1. Министерският съвет да приеме решение за намаляване на наемни вноски;
  2. наемателите или ползвателите да представят доказателства, че са ограничили или преустановили дейността си, вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение;
  3. решение (заповед) на органа, който е компетентен да взима решения спрямо отдадения под наем или за ползване имот, с което да реши да намали вноските.

В някои общини действат и местни разпоредби за намаляване или освобождаване на търговски обекти от задължение за заплащане на наемни вноски за периода на извънредното положение.

По отношение на имотите, които не са държавна или общинска собственост, намаляването на наемните вноски може да се осъществи по договаряне между страните по наемния договор.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *