Необходимо ли е да отделям време за адвокатски услуги?

Консултацията с адвокат може да спести много притеснения, конфликти и разноски. Същевременно може да се осъществи, без клиентът да отделя време и средства, за да посети офиса на адвоката.

Адвокатските услуги се предоставят въз основа на устна информация от клиента за естеството на казуса и търсената помощ. Тази информация може да бъде предадена както лично, така и чрез някое от многобройните средства за комуникация – по телефон, e-mail, Facebook, Viber и всяко друго приложение, до което клиентът и адвокатът имат достъп.

Много важна част от комуникацията между адвоката и доверителя е предоставянето на всички относими към случая документи от страна на доверителя. Разпоредбите на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Гражданския процесуален кодекс създават възможност за използване на електронни документи като доказателства в съдебен процес. На още по-силно основание такива могат да се използват в извънсъдебните отношения между страните. Ето защо всички необходими  за юридическа консултация документи могат да бъдат представени на адвоката като сканирани копия. Така не е необходимо да се отделя време за посещение на кантората на адвоката. Клиентът продължава ежедневния си ритъм, докато адвокатът организира предоставянето на правен съвет и съдействие.

Адвокатът може да представлява клиента си въз основа на писмено пълномощно, което не се нуждае от нотариална заверка. Клиентът може да сканира подписано пълномощно или да подпише такова с електронен подпис, ако разполага с такъв. Законът за електронния документ и електронните удостоверителни услуги постановява, че писмената форма се счита за спазена, когато е съставен електронен документ.

Още едно предимство може да бъде използването на електронен подпис от адвоката. С тази възможност услугите, предоставяни от държавни органи, стават по-лесно достъпни. Отново се пести време, а в някои случаи – и държавни такси. Пример за това са таксите по вписване на търговци и обстоятелства относно тях, които са в наполовина по-малък размер, когато заявлението е подадено по електронен път.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *