Нова наредба за контрол на храните от животински произход

Днес в Държавен вестник е обнародвана нова Наредба за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора . Тя отменя действалата до сега аналогична наредба, като детайлизира процедурата по взимане на проби и обхвата на задълженията на бизнес операторите, които извършват производство, преработка и дистрибуция на храни от животински произход.

Photo by Flavio Gasperini on Unsplash

В наредбата се установяват подробни изисквания към процедурата по вземане на проби от храни от животински произход във ферми, кланици, мандри, предприятия за преработка на рибни продукти и пунктове за събиране и опаковане на яйца. Основен принцип при извършването на официалния контрол е елементът на изненада. Целта на проверките е да се установи дали в продуктите от животински произход присъстват забранени субстанции, подробно изброени в приложение към наредбата.

Бизнес операторите са задължени да :

  1. осъществяват самоконтрол по отношение на наличието на предвидените в наредбата субстанции в рамките на производствения процес
  2. оказват съдействие на органите на БАБХ при осъществяването на контрол върху храните.

Съгласно § 7 от заключителните и разпоредби, наредбата влиза в сила в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ (07.08.2021г.). Започналите и неприключили до влизането в сила на тази наредба административни производства се довършват по досегашния ред.

Целия текст на новата наредба можете да прочетете тук.

Photo by Bernd Klutsch on Unsplash

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *