Нови образци в заповедното производство

В днешния брой на Държавен вестник беше публикувана новата Наредба Н-2 от 18 февруари 2020 г.за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство. Действащата досега Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство  се отменя.

С новата наредба се цели синхронизация между промените в Гражданския процесуален кодекс от края на 2019 г. и образците на книжа в заповедното производство. Акцентът в законодателните промени е стремежът към улесняване на упражняването и защитата на правата на потребителите в качеството им на длъжници в заповедното производство по ГПК.

Новата наредба преодолява процедурното нарушение, което беше основание за отмяна на образеца на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК от Върховния административен съд. ВАС обоснова отмяната на образците с липсата на обществено обсъждане на наредбата, което е задължителен етап от законодателния процес. Поради липса на цялостно оспорване обаче, съдът не отмени целия текст на наредбата, а само оспорената част. Това създаде положение на правна неизвестност, понеже порокът на целия текст беше констатиран, без Наредба № 6 от 2008 да бъде отменена.

Настоящата наредба е била достъпна за обществено обсъждане в периода от 10.01.2020г. до 10.02.2020 г. и не страда от порока в законодателния процес, който имаше предходната.

Може да намерите новите образци тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *