Обсъждат промени в заповедното производство

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъжда различни предложения за реформа на заповедното производство. Целта е да бъдат разтоварени районните съдилища от прекалено големия обем дела, които са им възложени, и по този начин да се намали продължителността на съдебните производства.

В процеса на обсъждане на предложенията за реформа ВСС поиска становищата на районните съдилища, които до 21 ноември трябваше да си кажат мнението. От 113 районни съдилища, становища са дали 46, тоест по-малко от половината.

От изразилите мнение съдилища почти всички (с 3 изключения) са изразили несъгласие с предложението заповедните производства да бъдат възложени за разглеждане на други държавни органи, като държавните съдебни изпълнители или съдиите по вписванията. Аргументите на съдиите са в посока на юридическия характер на издаваните заповеди за изпълнение и на естеството на производството по издаването им. Формирането на съдебно изпълнително основание, каквото са заповедите за изпълнение, е правораздавателна дейност и не може да бъде възложена на орган, различен от съдилищата.

Относно предложението за създаване на централизиран заповеден съд, отново мнението на съдилищата е в отрицателен смисъл. Според съдиите това би представлявало значителен разход на финансов и управленчески ресурс, свързано е с необходимост от техническо обезпечаване и ще създаде повече затруднения, отколкото да внесе ефективност в заповедното производство.

Направено е предложение за създаване на заповедни отделения в по-натоварените съдилища, а в по-малките при наличие на голям брой заявления за издаване на заповед за изпълнение, разглеждането им да бъде възложено на отделен съдия, който да се занимава само с това. Друга опция, предложена от юристи, е голяма част от проверката по редовността на заявленията да се извършва от съдебни помощници, които да изготвят и проекти за заповед за изпълнение. Съдията ще упражнява дейност по проверка и одобрение на проектите.

Повече по темата може да прочетете тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *