Пешеходци на пътя?

При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки. Ако обаче пешеходецът пресича извън населено място или двулентов двупосочен път в населено място и ако в близост няма пешеходна пътека, той може да пресича и извън определените за това места.

Законът за движението по пътищата задължава пешеходците да използват за движение тротоара или банкета на пътното платно и да пресичат платното за движение само по пешеходни пътеки, подлези и други  пригодени за целта места. Но това правило си има изключения, които обясняват все по-интензивното движение на пешеходци по пътното платно. От своя страна то създава опасност за трафика е предпоставка за възникване на произшествия.

Пешеходците могат да се движат по платното за движение :

  1. когато няма тротоар или банкет ;
  2. когато е невъзможно тротоарът или банкетът да бъдат използвани;
  3. при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението на другите пешеходци.

Например бутането на детска количка може да се извършва по платното за движение на автомобили, когато количката е много обемна и затруднява движението на другите пешеходци.

Законът все пак указва къде да се движат пешеходците, ако са избрали пътното платно като най-удобно място за придвижване. Пешеходците трябва да се движат противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата граница на платното.  

При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки.  Ако обаче пешеходецът пресича извън населено място или двулентов двупосочен път в населено място и ако в близост няма пешеходна пътека, той може да пресича и извън определените за това места.

Какво означава изискването „в близост“ да няма пешеходна пътека, не е конкретизирано в закона и е въпрос на тълкуване. Близостта може да варира според физическите способности на пресичащия човек. На преценка подлежи обстоятелството, какво затруднение би представлявало за пешеходеца да стигне до определеното за пресичане място. Освен това пресичането не бива да създава трудности за останалите участници в движението – има абсолютна забрана за пресичане при ограничена видимост, както и за рязко навлизане на платното за движение.

Във всички случаи пешеходецът е задължен да се съобрази с приближаващите се превозни средства, да не пресича излишно дълго време или да спира на платното за движение без основателна причина, както и да не преминава през ограждения от парапети или вериги.

Независимо от това, ако пешеходецът пресича на пешеходна пътека, дори и да навлезе рязко или да пропусне да се съобрази с движещите се по пътя превозни средства, не може да носи никаква част от отговорността за възникнало произшествие, стига водачът на автомобила да е извършил каквото и да е нарушение на правилата за движение. Само ако водачът е спазил абсолютно всички правила за движение – движел се е с позволена скорост, пропуснал е намиращите се на пешеходната пътека пешеходци, намалил е скоростта с готовност за спиране, когато заобикаля спряло превозно средство и т.н. – само в този случай може да се намали отговорността на водача за обезщетение на пострадал от ПТП пешеходец.

Неправилното пресичане е основание за търсене на административнонаказателна отговорност от пешеходците. Предвидените наказания за пешеходци са глоба в размер на 50 лв при преминаване на ограждения от парапети или вериги, неспазване на сигнал на светофар или регулировчик. За всички други нарушения на правилата за движение, извършени от пешеходец, глобата е 20 лв. Когато в резултат на неправилно пресичане са причинени вреди на пътно превозно средство, на пътници или на други лица, нарушителят-пешеходец се наказва с глоба в размер 100 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *