Права на собствениците, когато е нает професионален домоуправител

С решение на общото събрание на етажните собственици някои от функциите на управителя (управителния съвет) на етажната собственост могат да бъдат възложени на лице, което не е собственик на обект в сградата. Основен управленчески и волеобразуващ орган на етажната собственост обаче си остава общото събрание на собствениците.

Използването на услугите на професионален домоуправител може да улесни значително организацията на събиране на дължимите вноски за общи разходи, фонд за ремонт и обновления и др. Решението за възлагане на подобни разходи се взима от общото събрание.

Етажните собственици продължават да са носители на права във връзка с притежаваните от тях общи части. При възникване на конфликт между някои от собствениците те могат да потърсят съдействие за разрешаването му от домоуправителя. Съгласно сключения договор за извършване на услуга по управление и стопанисване на общите части, всеки от собствениците има право да изисква от професионалния домоуправител изпълнение на поетите от него задължения. При обосновано съмнение в качеството на предоставяната услуга собственикът може да постави начало на процедура по свикване на общо събрание, разваляне на договора с домоуправителя и възлагане управителни функции на някого от собствениците (или друг професионален домоуправител).

Всеки собственик може да оспори самото решение за назначаване на професионален домоуправител. За да бъде валидно взето, Законът за управление на етажната собственост изисква то да бъде прието от собственици, притежаващи повече от 75 на сто от общите части в сградата в режим на етажна собственост. В случай, че не е образувано необходимото мнозинство, както и при значителни процедурни нарушения, свързани с обявяването и уведомяването на собствениците за предстоящото взимане на решение за назначаване на професионален домоуправител, са налице основания за оспорване на взетото решение.

Оспорването се извършва пред районния съд и срокът е 14 дни след получаване на съобщението за изготвен протокол от проведено общо събрание с приложено към него копие от протокола.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *