Права на собствениците, когато е нает професионален домоуправител

С решение на общото събрание на етажните собственици някои от функциите на управителя (управителния съвет) на етажната собственост могат да бъдат възложени на лице, което не е собственик на обект в сградата. Основен управленчески и волеобразуващ орган на етажната собственост обаче си остава общото събрание на собствениците.

Използването на услугите на професионален домоуправител може да улесни значително организацията на събиране на дължимите вноски за общи разходи, фонд за ремонт и обновления и др. Решението за възлагане на подобни разходи се взима от общото събрание.

Етажните собственици продължават да са носители на права във връзка с притежаваните от тях общи части. При възникване на конфликт между някои от собствениците те могат да потърсят съдействие за разрешаването му от домоуправителя. Съгласно сключения договор за извършване на услуга по управление и стопанисване на общите части, всеки от собствениците има право да изисква от професионалния домоуправител изпълнение на поетите от него задължения. При обосновано съмнение в качеството на предоставяната услуга собственикът може да постави начало на процедура по свикване на общо събрание, разваляне на договора с домоуправителя и възлагане управителни функции на някого от собствениците (или друг професионален домоуправител).

Всеки собственик може да оспори самото решение за назначаване на професионален домоуправител. За да бъде валидно взето, Законът за управление на етажната собственост изисква то да бъде прието от собственици, притежаващи повече от 75 на сто от общите части в сградата в режим на етажна собственост. В случай, че не е образувано необходимото мнозинство, както и при значителни процедурни нарушения, свързани с обявяването и уведомяването на собствениците за предстоящото взимане на решение за назначаване на професионален домоуправител, са налице основания за оспорване на взетото решение.

Оспорването се извършва пред районния съд и срокът е 14 дни след получаване на съобщението за изготвен протокол от проведено общо събрание с приложено към него копие от протокола.

4 Replies to “Права на собствениците, когато е нает професионален домоуправител”

  • Здравейте, до скоро ползвахме услугите на “професионален” домоуправител. Той не изпълняваше задълженията си и се разделихме: не са събирани такси от 4 от апартаментите, правени са разходи за наша сметка без да бъдат предварително одобрени и гласувани(72лв за гсм карта вместо 10лв на година, обезпаразитяване по 6лв за около 26), не ни е представян отчет или поне не изчерпателен(за 2020 имаме отчет че сме с -5.72 лв задължения). След като прекратихме д-ра (всъщност те го прекратиха на следващия ден след проведено събрание) отказват да ни върнат домова книга и друга документация и искат 1100лв за разходи за 3 години. Питането ми е имат ли основание при толкова нередности? Как да си вземем документите? От кого могат да си търсят парите домоуправител или собствениците на жилищата, на коити не са събирали такси (има натрупани 1300 лв задължения на собственици пт ме събрани такси към етажната собственост)

  • Здравейте, използваме услугите на професионален управител. Възникват спорове относно изпълнение на задълженията им. Договорът им изтича след 2 дни. Обадиха ми се да отида да получа документацията, като лице представляващо блока. Имам ли право сама да отида да ги получа, считам, че нямам правно основание. Не е ли редно да свикат ОС и да предадат документите пред собствениците.?

    • Здравейте! Документите могат да бъдат връчени на собственика, който е представлявал етажните собственици при сключване на договор за управление, ако това е изрично посочено в същия договор. Принципът е документите да бъдат съхранявани, докато бъде избран нов управител, след което да се предадат на него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.