Права на собствениците, когато е нает професионален домоуправител

С решение на общото събрание на етажните собственици някои от функциите на управителя (управителния съвет) на етажната собственост могат да бъдат възложени на лице, което не е собственик на обект в сградата. Основен управленчески и волеобразуващ орган на етажната собственост обаче си остава общото събрание на собствениците.

Използването на услугите на професионален домоуправител може да улесни значително организацията на събиране на дължимите вноски за общи разходи, фонд за ремонт и обновления и др. Решението за възлагане на подобни разходи се взима от общото събрание.

Етажните собственици продължават да са носители на права във връзка с притежаваните от тях общи части. При възникване на конфликт между някои от собствениците те могат да потърсят съдействие за разрешаването му от домоуправителя. Съгласно сключения договор за извършване на услуга по управление и стопанисване на общите части, всеки от собствениците има право да изисква от професионалния домоуправител изпълнение на поетите от него задължения. При обосновано съмнение в качеството на предоставяната услуга собственикът може да постави начало на процедура по свикване на общо събрание, разваляне на договора с домоуправителя и възлагане управителни функции на някого от собствениците (или друг професионален домоуправител).

Всеки собственик може да оспори самото решение за назначаване на професионален домоуправител. За да бъде валидно взето, Законът за управление на етажната собственост изисква то да бъде прието от собственици, притежаващи повече от 75 на сто от общите части в сградата в режим на етажна собственост. В случай, че не е образувано необходимото мнозинство, както и при значителни процедурни нарушения, свързани с обявяването и уведомяването на собствениците за предстоящото взимане на решение за назначаване на професионален домоуправител, са налице основания за оспорване на взетото решение.

Оспорването се извършва пред районния съд и срокът е 14 дни след получаване на съобщението за изготвен протокол от проведено общо събрание с приложено към него копие от протокола.

9 Replies to “Права на собствениците, когато е нает професионален домоуправител”

 • Здравейте, до скоро ползвахме услугите на „професионален“ домоуправител. Той не изпълняваше задълженията си и се разделихме: не са събирани такси от 4 от апартаментите, правени са разходи за наша сметка без да бъдат предварително одобрени и гласувани(72лв за гсм карта вместо 10лв на година, обезпаразитяване по 6лв за около 26), не ни е представян отчет или поне не изчерпателен(за 2020 имаме отчет че сме с -5.72 лв задължения). След като прекратихме д-ра (всъщност те го прекратиха на следващия ден след проведено събрание) отказват да ни върнат домова книга и друга документация и искат 1100лв за разходи за 3 години. Питането ми е имат ли основание при толкова нередности? Как да си вземем документите? От кого могат да си търсят парите домоуправител или собствениците на жилищата, на коити не са събирали такси (има натрупани 1300 лв задължения на собственици пт ме събрани такси към етажната собственост)

 • Здравейте, използваме услугите на професионален управител. Възникват спорове относно изпълнение на задълженията им. Договорът им изтича след 2 дни. Обадиха ми се да отида да получа документацията, като лице представляващо блока. Имам ли право сама да отида да ги получа, считам, че нямам правно основание. Не е ли редно да свикат ОС и да предадат документите пред собствениците.?

  • Здравейте! Документите могат да бъдат връчени на собственика, който е представлявал етажните собственици при сключване на договор за управление, ако това е изрично посочено в същия договор. Принципът е документите да бъдат съхранявани, докато бъде избран нов управител, след което да се предадат на него.

 • Здравейте! Имам следния казус: От 5 месеца съм собственик (като частно лице) на жилище, закупено от юридическо лице, без каквито и да е тежести (упоменато в Нот. Акт). Оказа се, че юридическото лице, което е било собственик преди мен, имат задължения към фирмата домоуправител, за период от близо две години.
  Въпреки, че аз съм бил редовен с плащанията на месечната такса за входа, от датата на вписване на Нот. Акт, фирмата домоуправител ме заплашва със „съдебно събиране на вземания“ и са ми изпратили имейл с „Покана за доброволно изпълнение“. Техният архумент е, че апартаментът има задължения, а не бившия собственик. Въпросът ми е: фирмата домоуправител имат ли правна основа, върху която да заведат дело срещу мен, за изискване на неплатени вноски от бивш собственик? Благодаря Ви изключително много! Поздрави!

 • Позволявам си да поискам съвет по повод подписан договор за управление на етажна собственост за входа от собственичката на фризьорски салон извън входа. Без необходимите пълномощия през м. януари 2022г. подписва д-р за у-ние на етажна собственост. Без да ползувам офиса си /също до входа/ и апартамент във входа или получено уведомление за този договор получавам искане за плащане на с/ка за 1444лева /управление, поддръжка и ремонти/ без да е забит и един пирон от фирмата за периода февруари – май 2022г. /включително пълните такси за управление и поддръжка/. Поисках фирмата да ми изпрати протокол от ОС с имената и подписите на собствениците на 67 процента идеални части и решение госпожата да подпише договор. Явно няма такъв.
  Ако не платя тази сума фирмата ще поиска от СРС заповед за изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл.410 ГПК – Заповедно производство. Какво мога да направя за обявяване на договора за неправомерен и оспоря исканите суми.

 • Моля за отговор на зададените на 15 май 2022г. въпроси относно подписан договор и искани плащания за м. февруари – май 2022г. от 1444 лева без да е извършено нищо за този период.
  Благодаря.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *