Ако планирате започването на своя малък или среден бизнес, има много съществени моменти, които трябва да обмислите.

Кантората може да Ви помогне с:

  • цялостно проучване на законовата материя, която се отнася до бизнеса Ви;
  • изготвяне на план за действие с необходимите стъпки по регистрация или снабдяване с разрешение за извършване на дейността;
  • изготвяне на примерни договори-образци, които ще Ви бъдат нужни при упражняването на избраната дейност.

Цената на услугата зависи от вида на избраната дейност и обема на свършената работа. Цената може да варира от 200 до 400 лв.

Преди възлагане на тази услуга, ще бъдете предварително уведомени за крайната и цена.

Вижте още “Регистрация на търговско дружество“.