С промените на Закона за движение по пътищата от януари 2018 година отпадна изискването контролните органи да използват радари, мобилни или стационарни камери само на места, където има поставен пътен знак Е24 “Контрол с автоматизирани технически средства или системи“. Мотивите към законопроекта за изменение са свързани с ограничаване на автопроизшествията. Според вносителите му пътният знак предупреждава шофьорите за извършване на видеозаснемане и те намаляват скоростта си само за въпросния участък, след което отново я увеличават. Допълнителен аргумент е приложена статистика за броя на жертвите при пътнотранспортни произшествия за 2017 година.

В основата си това разбиране е погрешно и почива на концептуално несъответствие с принципите на употреба на автоматизирани средства за контрол на скоростта. Ако четем критериите за определяне на местата за разполагане на такива средства, ще открием, че те са изработени с цел ограничаване на ПТП в определени участъци.

Местата за контрол с АТСС се определят въз основа на анализ съобразно следните показатели:

1. основни причини за настъпване на пътнотранспортните произшествия (ПТП);

2. честота на настъпване на ПТП и извършваните нарушения на правилата за движение по вид, време и място;

3. участъците с концентрация на ПТП;

4. интензивност на пътното движение и характерни участъци с уязвими участници в движението;

5. оценка на ефективността на контролната дейност в часове.

Първоначалната законодателна идея  е съзнателно намаляване на скоростта, с която шофьорите на ППС преминават през определени пътни участъци, които поради своята натовареност, релеф или други условия представляват опасност за движението. Постига ли се тази цел с регистрирането на нарушение и санкционирането му след един продължителен период от време, който е нужен за изготвянето и връчването на електронния фиш?

Пътният знак Е24 „Контрол с автоматизирани технически средства или системи“ не е предупредителен – той е информационен. Видът му още повече подчертава неговото предназначение – да мотивира водачите на МПС да шофират с по-ниска скорост и да следят по-концентрирано пътната обстановка в определени участъци.

За щастие, въпреки отмяната на изричното задължение за контролните органи да поставят информационен знак при регламентацията на условията и реда за използване на автоматични средства за контрол в съответната наредба, все още съществуват правилата за пътен знак Е24 в Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци. В сила са и изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението му за обозначаване на различни предупреждения, предписания за предимство и забрани, указания и допълнителна информация със съответни пътни знаци.

Тоест, и при сега действащата законова уредба, органите, които упражняват контрол по движението по пътищата, са длъжни да поставят знак Е24 на преносима стойка, винаги когато упражняват контрол с автоматизирано техническо средство. Знакът се поставя непосредствено преди началото на обхвата на заснемане, а при контрол в движение – в началото на контролирания участък, с допълнително указание за неговата продължителност. За да бъде изпълнено предназначението му, е необходимо знакът да бъде поставен на височина минимум 60 см. от нивото на терена, както и да не бъде ограничена видимостта към него от растителност или други неподвижни обекти, съгласно изискванията на Наредбата за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

8 Replies to “Пътен знак Е24”

  • Следва ли от изложената теза, , че съставен електронен фиш на база на информация от автоматизирано техническо средство без поставен знак Е24 е оборим в съда

  • Счита ли адвокатът, че санкциите, наложени от КАТ, на основание -използвано автоматизирано техническо средство без поставен знак Е24 са оборими в съда

    • Наказателното постановление за налагане на наказание за превишена скорост може да бъде оспорено пред съд, ако нарушението е установено с мобилна камера, на място без поставен знак Е24.

  • Здравейте, днес 10.09.19г. ми връчиха електронен фиш за нарушение на скорост на 20.05.2017г.без снимка на мястото. Мога ли да обжалвам този фиш, или ако заплата глобата тя ще бъде 70%. Благодаря.

    • Можете да обжалвате връчения Ви електронен фиш. Съобразете давността в Закона за административните нарушения и наказания, както и действащия към момента на нарушението текст на Наредба за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Разбира се, може и да заплатите задължението, дори да е погасено по давност, плащането му би било напълно валидно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *