Сключване на договори

Какво включва услугата?

Когато Ви предстои сключването на договор и искате да сте сигурни, че текстът му съответства на интересите Ви, може да потърсите услугите на адвокат. Според уговореното, услугата може да включва:

 1. консултация относно правата и задълженията на страните по определен тип договори;
 2. писмена информация относно необходимите стъпки по сключване на договор, съществените му елементи и на какво да се обърне специално внимание;
 3. правнотехническо оформление на договор;
 4. представителство на доверителя пред насрещната страна по договора.

Какви документи трябва да предоставя?

Обемът на необходимите документи зависи от вида на договора, който желае да сключи доверителят. Например, ако предстои сключване на договор за продажба на недвижим имот, продавачът трябва да представи:

 • нотариален акт за собственост на прехвърляния имот;
 • скица за поземлени имоти и сгради; схема за самостоятелни обекти в сграда;
 • удостоверение за данъчна оценка
 • други необходими документи според конкретния случай.

За всеки отделен случай ще получите подробна информация за необходимите документи. Снабдяването с тях (изготвянето им) също може да се възложи на адвокат.

Всички лични данни, необходими за предоставяне на услугата, се обработват в съответствие с принципите на действащото законодателство и след предварително съгласие на клиента.

Каква е цената?

Цената на предоставяната услуга се определя според особеностите на случая и необходимите действия. Тя не може да бъде по-ниска от предвидения в Наредба на Висшия адвокатски съвет минимален размер.

Консултацията с предложение за варианти на юридическо поведение, както и информация за свързаните с всеки вариант разходи, е на стойност от 30 до 60 лв. според обема и сложността на казуса.

Минималният размер за изготвяне на писмен договор се изчислява спрямо оценката на правата, предмет на договора (интерес) и е утвърден, както следва:

 • при интерес до 1000 лв. – 70 лв.
 • при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
 • при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *