СПОРОВЕ СЪС СЪСЕДИ

Какво включва услугата?

  • консултация относно възможностите за предприемане на правни действия според конкретния казус;
  • представителство на доверителя пред съседи, професионален домоуправител, органи на етажната собственост, административни органи;
  • изготвяне на необходими писмени документи за защита на правата и интересите на доверителя;
  • проследяване на законовите срокове;
  • своевременно информиране на доверителя за резултатите от предприетите действия;
  • съдебно представителство – при необходимост и допълнително възлагане;
  • предварителна информация за очакваните разходи и вероятния ефект на всеки от предложените варианти.

Какви документи трябва да предоставя?

За да бъде правният съвет максимално ефективен, адвокатът трябва да се запознае подробно с казуса. За целта е нужно да разполага с:

  1. нотариален акт на недвижимия имот;
  2. скица на поземлен имот, сграда и/или схема на самостоятелен обект в сграда;
  3. други писмени документи, с които клиентът разполага във връзка със случая.

Всички лични данни, необходими за предоставяне на услугата, се обработват в съответствие с принципите на действащото законодателство и след предварително съгласие на клиента.

Каква е цената?

Цената на предоставяната услуга се определя според особеностите на случая и необходимите действия. Консултацията с предложение за варианти на юридическо поведение, както и информация за свързаните с всеки вариант разходи, е на стойност от 30 до 60 лв. според обема и сложността на казуса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *