Справедливост

цел

Защитата на справедливостта

в гражданските отношения

е приоритет

в адвокатската ми практика. 

 

 

открийте информация за вашия казус

обжалване на актове

Можете да обжалвате административен акт, ако той противоречи на закона. Научете повече, като изпратите запитване.

Договори при общи условия

Често откриваме неравноправни клаузи при договорите, чиито условия предварително са изготвени от едната от страните. Научете какъв е редът за защита в тези случаи.

Обезщетение на вреди

Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Държавата носи отговорност за вреди от незаконни актове и действия на нейните органи.  Получете повече информация, като изпратите запитване.

Photo by Siim Lukka on Unsplash

Не откривате проблема си по-горе? Последвайте линка за консултация във всички области на правото –

БЛОГ

Прочетете в блога повече по темата, която ви интересува :

Справедливост