СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ОТ „КРИОСЕЙВ‘ СА НА СИГУРНО МЯСТО

Това гарантираха в предаването „Събуди се“ по NOVA д-р Аделина Цветковa от  ИА „Медицински надзор“ и д-р Асен Пачаджиев – бивш директор на българския клон на „Криосейв“.

В интервю за предаването представителите на банката за съхранение на стволови клетки и на държавата в лицето на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ отговориха на основните родителски притеснения, свързани с прекратяването на дейността на българския клон на „Криосейв“.

Каква е причината за оттеглянето? – Директорският блок на българския клон взема решение за прекратяване на дейността, тъй като преценяват, че не е възможно да гарантират качеството на услугата за бъдещите потребители на „Криосейв“.  Конкретната причина е открита финансова некоректност на майчиното дружество към трети лица, подизпълнители, което би могло да рефлектира върху качеството на предоставяните услуги.

Д-р Асен Пачаджиев подчерта, че съхранението на стволови клетки представлява високорискова дейност, която е стриктно регулирана. Има пълна проследяемост на пробите във всеки един момент и преместването им не е създало опасност за качеството на вече взетите проби.

Как са пренесени пробите? – Всички проби на „Криосейв“ от целия свят – над 300 000 биологични материали, са пренесени във Варшава. Пробите не са вадени от криоконтейнерите и може да се гарантира безопасното им преместване, каза д-р Пачаджиев.

Д-р Цветкова допълни, че  ИА “Медицински надзор“ упражнява контрол върху процеса на съхранение на стволови клетки от момента на вземането на пробите до транспортирането им във Швейцарската банка. Контролът върху по-нататъшното им съхранение не попада в компетентността на българския контролен орган.

В изпълнение на своите функции ИА „Медицински надзор е изпратила запитване до полското Министерство на здравето, компетентния орган за тъкани и клетки и полската тъканна банка. И трите институции са предоставили отговор, че транспортирането на пробите е извършено по всички правила на европейските директиви и всички биологични материали са на сигурно място.

Какво трябва да направят родителите? – Всички клиенти на „Криосейв“ трябва в следващите 6 месеца да се свържат с Полската банка за стволови клетки, да предоставят свои лични данни с цел да бъдат идентифицирани като собственик на проба. След изпълнение на необходимите процедури ще може да бъде получена информация за съхранението на пробата.

Как могат сега да бъдат предоставени пробите? –  При необходимост от употреба на стволовите клетки родителят трябва да се обърне към Полската банка за стволови клетки, която ще ги отпусне по своите стандартни оперативни процедури.

Ако родителите не искат стволовите клетки на детето им да се съхраняват във Варшава? – Д-р Пачаджиев обясни, че в такъв случай родителят носи ангажимента да намери друга банка за съхранение на стволови клетки и да поеме разходите по преместването.

Какво трябва да направят тези, които още не са получили сертификат? – Клиентите които още нямат сертификат, могат да се уверят че пробата се съхранява в полската банка, като се свържат с нея. Сертификатът не е нормативно изискуем документ, в случай на необходимост от предоставяне на взетите проби е необходимо да се представи само договора с „Криосейв. Клиентите, които са сключили договор за разсрочено плащане трябва да продължат да превеждат парите на сметката на дружеството, с което имат договор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *