Съдебно изпълнение за чужд дълг

Съдебният изпълнител не може да предприеме и проведе принудително изпълнение върху имуществото на лице, само поради причината, че е роднина на длъжника.

Въпрос: Колекторска фирма настоява да изпълня задължение на дъщеря ми за погасяване на потребителски кредит. Предупреждава ме, че ще пристъпи към принудително изпълнение. Имам ли някакво средство за защита?

Индивидуалност на принудителното изпълнение

Съдебният изпълнител може да образува изпълнително дело само срещу конкретен длъжник. В акта, подлежащ на изпълнение, се съдържа информация както за идентичността на кредитора, така и на длъжника. В рамките на изпълнителното дело се провеждат изпълнителни действия, насочени срещу имуществото на този длъжник, за когото са налице данни по делото. Длъжник по изпълнението може да бъде както лице, което е поело задължение и впоследствие по една или друга причина не го изпълнява, така и лице, което е поело отговорност за чужд дълг със своето имущество (поръчител, ипотекарен длъжник).

Правомощия на съдебния изпълнител

Освен в случаите на такава отговорност за чужд дълг, съдебният изпълнител не може да предприеме и проведе принудително изпълнение върху имуществото на лице, само поради причината, че е роднина на длъжника. Задълженията в гражданското право са с индивидуални носители, а от принципа на свобода на договаряне следва, че никой не може да бъде принуден да изпълни частноправно задължение, без да изрази изрично воля за това.

Съдебният изпълнител може обаче да наложи запор или възбрана върху вещи, собственост на длъжника (дъщерята), които се намират във владение на трето лице (нейните родители).

Как се доказва чия собственост е определена вещ?

Най-добрият начин за доказване на собственост е с документ за придобиването на конкретната вещ. Твърде често обаче документи за придобиването на движими вещи като фактури, касови бележки, разписки, не се пазят от собствениците. При тази хипотеза няма пречка като доказателствено средство да се използват свидетелски показания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *