Съдът реши за правото на обвиняеми и подсъдими да изпълняват държавна служба

В решение 7 от 17.09.2019 г. Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изр. 2 от Закона за митниците. Текстът установяваше забрана за лица, срещу които има повдигнато обвинение или са подсъдими по дела за умишлени престъпления от общ характер, да бъдат митнически служители.

Презумпцията за невиновност стои в основата на решението на Конституционния съд. Решението е взето единодушно, а от страните, представили становища по покана на съда, само министърът на финансите е поддържал тезата, че забраната се основава на легитимната законодателна цел да се защити авторитета на държавната служба. Същият би могъл да бъде накърнен, ако държавната служба бъде изпълнявана от лице, спрямо което са установени по предвидения ред достатъчно доказателства за извършване на престъпление.

Съдът е оценил атакувания текст като създаващ ограничения за правото на труд, включително на свободно избиране на професия, на част от българските граждани, без наличие на достатъчно основание за това. При мотивиране на решението си КС обсъжда принципа на пропорционалност, който определя границите на държавната намеса в личната сфера на гражданите. От една страна преценява необходимостта от обществено доверие в държавните служители, определено от гаранциите за етичността на тяхното поведение; а от друга – допустимите предели на ограничаване на правото на труд на лицата, изпълняващи понастоящем или в бъдеще държавна служба.

Подчертавайки значимостта на авторитета на държавната служба като легитимна законова цел, съдът намира, че границата за намеса на държавата в осъществяването на правото на труд, е последователното приложение на презумпцията „Невинен до доказване на противното“.

„В правовата държава мерило за моралната непригодност да се изпълнява държавната служба по предписания от Конституцията начин – съобразно волята и интересите на нацията, е влязлата в сила присъда за извършено престъпление. “ , четем в мотивите на решението. Не е оправдано да се разширява кръга на изключените от потенциално упражняване на държавна служба лица. Обвинението в престъпление от общ характер не доказва с достатъчна степен на сигурност, че обвиняемият или подсъдим е неподходящ да бъде митнически орган, а по аналогия и да бъде назначен на друга държавна служба.

Пълния текст на решението може да видите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *