Течове от съседи – как да потърсим правата си?

Установяване на причината

Когато констатирате наличието на повреда в собствения Ви имот, най-напред следва да установите причината за възникването и. Това се отнася и за установяването на течове и следващите от това увреждания в естетическия и конструктивния вид на имота. Установяването може да стане самостоятелно или с помощта на експерт. Преди да предприемете действия по търсене на каквато и да е отговорност, трябва да сте достатъчно сигурни за вероятната причина за теча.

Photo by Free To Use Sounds on Unsplash

Известие до причинителя

Препоръчително е всички спорове, възникнали между частни лица, да се уреждат по пътя на преговорите и взаимното съгласие.

В този аспект, първата стъпка, която следва да предприемете, е да се свържете със собственика на имота, в който се намира причината за възникване на теч. За да се свържете с него, можете да потърсите информация от управителя на етажната собственост, ако сградата е в режим на етажна собственост.

Ако сградата не е етажна собственост или управителят не се съгласи да Ви предостави данни за адреса, телефонния номер и/или електронната поща на собственика на обект в сградата, можете да предприемете действия по установяване на адресна регистрация в националната база данни „Население”. Това става с молба  до общинската администрация за предоставяне на данни от ЕСГРАОН, с цел установяване на адресна регистрация на лице за защита на правата на молителя (основанието е в чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданската регистрация).

Photo by Tyler Nix on Unsplash
И най-лошата спогодба е по-добра от всяко съдебно решение.

Преговори

След като установите контакт с лицето, в чиято собственост смятате, че се намира причината за възникналата повреда, препоръчително е да проведете процедура по преговори за постигане на съгласие за възстановяване на предишното положение. В случай че възникне спор и няма възможност за неговото решаване чрез взаимни компромиси, можете да предявите съдебен иск за защита на правото Ви на собственост.

Съдебен иск

За възстановяване на вреди , нанесени от течове в съседни имоти, могат да се предявят различни искове. С иска по чл. 109 от Закона за собствеността се цели да бъде задължен собственика на имота, в който е възникнала повредата, да я поправи, за да бъде отстранена причината за по-нататъшно възникване на вреди. С иска по чл. 50 от Закона за задълженията и договорите се търси парично обезщетение за разноски, фактически извършени за необходими ремонтни действия. Освен от собственика на обекта, обезщетение може да се търси и от строителя, извършил строително-монтажните работи, когато се е отклонил от възложената работа.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и по никакъв начин не ангажира отговорността на адвоката във връзка с конкретен казус. При необходимост от правен съвет, моля свържете се с мен чрез някоя от посочените форми на контакт. Запитване за цени на адвокатски услуги може да отправите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *