Юристи с предложение за въвеждане на задължителна медиация

Темите за приложното поле и предимствата на медиацията бяха обсъдени на провелата се между юристи кръгла маса, съобщи сайтът news.lex.bg. Мероприятието протече под надслов „Задължителна медиация в полза на страните – възможности и приложно поле“. Организитори бяха Висшия адвокатски съвет и Центъра за спогодби и медиация при Софийския районен съд и Софийския градски съд. Дискусията приключи със заключителен документ, в който участниците обективираха предложенията си за законодателно развитие.

Предложенията, приети от юристите, могат да се обединят около експериментално въвеждане на задължителна медиация по ограничен кръг от спорове. Като най-подходящи за целта бяха посочени делата за развод и свързаните лични и имуществени отношения, споровете във връзка с наемни отношения, по въпросите на етажната собственост, търговските спорове между съдружници, както и делбата. Идеята е задължителната медиация да бъде въведена първоначално за кратък период от време, като се даде достатъчен отлагателен срок за влизане в сила на законодателните промени, за да се подготви ресурс за цялостното им прилагане.

За да се гарантира качеството на медиацията, предложенията на участниците в кръглата маса предвиждат още въвеждането на допълнителен сертифициращ механизъм за медиатори, които ще участват в спорове в обхвата на задължителната медиация. Още един показател за стабилност на спогодбите е изпълнителната сила, с която се предвижда да са снабдени, в случай че са подписани от адвокатите на страните и от медиатора. С цел избягване на излишна финансова тежест за спорещите страни се предвижда адвокат да може да бъде назначаван и по реда на Закона за правната помощ, като финансирането се поема от държавата.

От Министерство на правосъдието планират в близко бъдеще да бъде изграден електронен портал за медиация, чрез който ще се създаде възможност за лесно и достъпно онлайн участие в процедура по медиация. Освен за гражданите, порталът ще бъде полезен и за действащите медиатори, като предоставя разнообразни средства за обмяна на информация по въпроси, свързани с медиацията.

 Бъдещите промени в законовата уредба на медиацията целят постигането на по-бързо разрешаване на споровете, със споразумение, което е взаимно приемливо за страните и подлежи на изпълнение. Целта е облекчаване работата на съдилищата и подобряване на удовлетвореността на гражданите от правната защита за техните права и законни интереси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *