За мен

Тук може да откриете информация за биографията, принципите в работата ми и областите, в които специализирам.

моята история

образование

Завърших право в Софийския университет. Това беше възможност да се запозная с възхитителни преподаватели и практици.

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Придобих юридическа правоспособност през април 2017 г.

адвокатска практика

Вписана съм в Адвокатска колегия – Варна от 13.11.2018 г. с личен номер 1200159590. От 01.05.2024г. адвокатската ми практика е преустановена.

какво следва

Към момента насочвам усилията си към задълбочено изследване на договорното право, включително нормативна уредба и практика по сключване, изпълнение и неизпълнение на договори. Работя върху научни публикации и дисертация по въпросите на договарянето между физически и юридически лица.

Защо обичам правото

Юридическата професия е мое призвание и морален дълг. Упражнявайки я, търся доброто и справедливото в отношенията между хората.  

в какво специализирам

Дейността ми е насочена по-малко към потребителите и повече към създателите – земеделци, занаятчии, малки и микропредприятия, строители, създатели на идеи.

Кауза

В практиката си следвам мисията да допринасям за установяване на справедливостта там,където има нужда от нея.

Мото

Моето мото е „Vitam impendere vero”, „Посвети живота си на истината“, цитат от римския поет Ювенал. 

Photo by Debby Hudson on Unsplash

Символ

Символът, който съм избрала да води дейността ми, е ключ – ключът към истината. Защото почти на всяка истина е нужен ключ, за да излезе наяве.

цели

В работата си се стремя към:

  • ясно и точно представяне на необходимата информация;
  • бърза комуникация, предимно по електронен път;
  • решаване на възникнали спорове по пътя на преговорите.
Photo by Jess Bailey on Unsplash

вижте още

Авторски публикации

Казусите, с които се срещам в практиката, често са отправна точка за по-обширен анализ на засегнатия в тях правен въпрос. В публикациите си разсъждавам върху проблеми, обединени от общата тема за свободната човешка воля и начините за нейната проява.

Списък с публикации:

  1. Последици от отмяната на образците на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК , Lex.Bg научни и практически публикации; 
  2. Кога трябва да се регистрират предлаганите за нощувка чрез Airbnb стаи и апартаментиLex.Bg научни и практически публикации; 
  3. Защо да не съдим държавата, когато сме нарушили противоепидемичните мерки, Lex.Bg научни и практически публикации;  
  4. Негативните отзиви в Интернет и влиянието им върху бизнеса, доклад от 4-та национална научна конференция на Икономически университет – Варна; 
  5. Темпорални измерения на правото на строеж, дайджест „Собственост и право“, 2021г. , кн. 12;
  6. Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда, дайджест „Собственост и право“. 2022г., кн. 3;
  7. „Дифузна санкционна компетентност в дигитална среда“, доклад от Научни четения на тема „Право и принуда“, организирани от Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

за контакт