ibryamova

Публична дискусия по повод Деня на българската адвокатура

  • от
По случай Деня на българската адвокатура (22.11.2019г.) организирам дискусия на тема “Справедливост и право”. Всеки, който намира, че личните и гражданските му права са засегнати,… Прочетете повече »Публична дискусия по повод Деня на българската адвокатура

Да възразя ли срещу заповедта за изпълнение?

  • от
Възражението няма нужда от мотиви Заповедното производство цели да установи не това, дали определено задължение съществува, а дали има спор относно него. По тази причина… Прочетете повече »Да възразя ли срещу заповедта за изпълнение?

Как да реагирам на връчването на заповед за изпълнение?

  • от
Получих от съда съобщение, с което ми връчват заповед за изпълнение. Какво означава това? Заповедта за изпълнение е документ, който има последици, близки до тези… Прочетете повече »Как да реагирам на връчването на заповед за изпълнение?
Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

Как се отменя пълномощно?

  • от
Генералното упълномощаване е силно непрепоръчително, дори когато лицата имат пълно доверие един на друг. Ако все пак сте упълномощили определено лице да Ви представлява генерално и безсрочно, но по някаква причина желаете да оттеглите предоставените правомощия, как може да стане това?
Photo by Annie Spratt on Unsplash

(Не)желанието да бъде приета помощ и ЗЗД

Доколкото възпитанието на децата е предназначено да ги подготви за последващо самостоятелно поведение в общество, реших да изследвам мнението на българското законодателство по темата, и специално това на основополагащия за договорното право Закон за задълженията и договорите (ЗЗД).
Photo by Bernd Klutsch on Unsplash

Как да попълня заявление за издаване на заповед за изпълнение?

  • от
В наредбата има различни образци за заявяване на заповед за изпълнение по чл. 410 и по чл. 417 ГПК (съответно Приложение № 1 и № 4 към наредбата). Съществува разлика, която макар в текста да не е голяма, обуславя провеждането на различни по характеристики производства.

Видеонаблюдение в детски градини

  • от
Допустимо е да бъдат монтирани камери в общите части на детските градини и в помещенията за игра, тогава и доколкото те са разделени от помещенията за сън и почивка, както и за лична хигиена.

Без съкратено следствие при умишлено причиняване на смърт

  • от
Промените в НПК, разработени и приети от Народното събрание при условията на широк обществен натиск, в следствие на зачестилите случаи на тежки престъпления срещу личността,… Прочетете повече »Без съкратено следствие при умишлено причиняване на смърт

Расистка държава ли е България?

  • от
След силно неприятния от спортна, културна, емоционална и национална гледна точка мач за евроквалификациите, състоял се между отборите на България и Англия в понеделник, пред… Прочетете повече »Расистка държава ли е България?