Неизпълнение на задължения по време на извънредното положение

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в чл. 6. казва: “До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, […]

Принудителното изпълнение по време на извънредното положение

Спират се изпълнителните действия От 24 март (деня на обнародване на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение) се спират: всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се […]

Контролът върху мобилните телефони по време на извънредното положение

Какви са промените? Законът за мерките по време на извънредното положение въвежда изменение в редица други нормативни актове, сред които и Законът за електронните съобщения. В чл. 251б, ал. 2 се допълва възможност данните за установяване на идентификатор на ползваните клетки да се съхраняват и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното […]

Контролно-пропускателен режим за град Варна

Със заповед на министъра на здравеопазването от 00.00 часа на 21 март се въвежда контрол на входно-изходния трафик на областните градове. Преминаването през създадените контролно-пропускателни пунктове се осъществява на изчерпателно посочени основаняе – за полагане на труд, по медицински причини, за завръщане на постоянен или настоящ адрес. При преминаване през контролно-пропускателните пунктове лицата трябва да […]

Извънредни икономически мерки предвижда правителството

Източник: news.bnt.bg . Ситуацията с обявеното в страната извънредно положение и прилагането на строги противоепидемични мерки има за резултат силни икономически затруднения както за работещите по трудов договор граждани, така и за представителите на бизнеса. За да се подпомогне преодоляването на кризисната за здравето и икономиката ситуация, правителството обяви на извънреден брифинг разработването на пакет […]

Законът за извънредното положение влиза в сила

Днес в Държавен вестник беше публикуван Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г. На по-голямата част от закона е придадено обратно действие – от […]

Противоепидемични мерки в сила към 23 март

Ограничаване струпването на хора Със заповед на минитъра на здравеопазването Кирил Ананиев от 13 до 29 март са в сила следните противоепидемични мерки: Забраняват се посещенията на увеселителни заведения като дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски обекти тип МОЛ. Преустановени са посещенията в училища, висши учебни заведения, […]

Правни последици от обявяване на извънредно положение

Ограничаване правата на гражданите При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на следните: Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление. Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, […]

Какво представлява извънредното положение от правна гледна точка

Както личи от самия термин, обявяването на извънредно положение представлява нещо „извън-редно”, извън реда (правния ред). Това е ситуация, при която се отменят основни принципи на упражняване на държавната власт. Конституцията изрично позволява да бъдат ограничавани права на гражданите, които са обявени за неотменими. Доц. д-р Мария Желева в своята статия „Извънредното положение. Политически и […]

Как се спира реклама?

Законът въвежда многобройни изисквания към съдържанието на рекламните съобщения. В случай, че някое от тях не е спазено, отговорност носи както лицето, чиито продукти се рекламират, така и медията, която разпространява рекламата. При нарушение всеки засегнат има няколко правни възможности за реакция. Кой закон се отнася до рекламите? Рекламата бива няколко вида – аудиосъобщение, излъчвано […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре