Спорове със съседи

Правни услуги във връзка със съседски взаимоотношения. Спорове между съседи. Спорове за граници. Искове по чл. 109 ЗС – за създаване на пречки при упражняване правото на собственост. Етажна собственост – оспорване на решения на Общото събрание. Отношения с професионален домоуправител.