Административно право

Консултации за административни процедури. Жалби до държавни и местни органи. Изготвяне на декларации. Обжалване на актове пред административен съд.

Видеонаблюдение в детски градини

Допустимо е да бъдат монтирани камери в общите части на детските градини и в помещенията за игра, тогава и доколкото те са разделени от помещенията за сън и почивка, както и за лична хигиена.

Continue Reading

Електрически тротинетки

Електрическите тротинетки са бързи, компактни и представляват ефективен начин за придвижване в градска среда. Набират все по-голяма популярност и се…

Continue Reading