Административно право

Консултации за административни процедури. Жалби до държавни и местни органи. Изготвяне на декларации. Обжалване на актове пред административен съд.

Видеонаблюдение в детски градини

  • от
Допустимо е да бъдат монтирани камери в общите части на детските градини и в помещенията за игра, тогава и доколкото те са разделени от помещенията за сън и почивка, както и за лична хигиена.

Къде да сигнализираме за бездомни кучета?

Всеки, който отглежда каквото и да било животно, е длъжен да спазва принципите на добрата практика по отглеждането му. Когато собственикът на животно не може… Прочетете повече »Къде да сигнализираме за бездомни кучета?
Photo by Keith Markilie on Unsplash

Кои видове животни могат да бъдат отглеждани като домашни любимци?

Законовият термин по отношение на домашните любимци е „животни-компаньони“. Това личи от разпоредбите на глава четвърта от Закона за защита на животните. Чл. 33 гласи:… Прочетете повече »Кои видове животни могат да бъдат отглеждани като домашни любимци?
Photo by Nicolas I. on Unsplash

Електрически тротинетки

Електрическите тротинетки са бързи, компактни и представляват ефективен начин за придвижване в градска среда. Набират все по-голяма популярност и се използват от възрастни и деца,… Прочетете повече »Електрически тротинетки