Права на собствениците, когато е нает професионален домоуправител

С решение на общото събрание на етажните собственици някои от функциите на управителя (управителния съвет) на етажната собственост могат да бъдат възложени на лице, което не е собственик на обект в сградата. Основен управленчески и волеобразуващ орган на етажната собственост обаче си остава общото събрание на собствениците. Използването на услугите на професионален домоуправител може да […]

Разпростира ли ипотеката върху имота действието си върху новопостроените сгради?

Какво представлява ипотеката? Ипотеката представлява обезпечение на дадено задължение чрез определяне на конкретно недвижимо имущество, с осребряването на което може по улеснен път да се постигне принудително изпълнение, в случай че липсва доброволно такова. Ипотеката се учредява с договор, който задължително трябва да бъде сключен в нотариална форма и вписан. В противен случай тя не […]

Какви действия не са позволени в собствения ни апартамент?

Правото на собственост в правната теория се определя като абсолютно право, като пълна и неограничена власт на едно лице върху конкретна вещ. Означава ли обаче тази пълна и неограничена власт, че собственикът може да прави със своята вещ всичко, каквото пожелае? Най-голямо приложение има този въпрос при живущите в режим на етажна собственост. Разположението на […]

Покупка на имот с незавършен строеж

“Собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. ”
Това “друго” може да бъде установено в нотариалния акт, който се изготвя при сключване на Вашата сделка; а може и да бъде резултат от предварително учредено на трето лице право на строеж. Ако се намирате в една от посочените хипотези, то Вие придобивате собствеността само върху земята, отделно от сградата.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре