Пешеходци на пътя?

При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки. Ако обаче пешеходецът пресича извън населено място или двулентов двупосочен път в населено място и ако в близост няма пешеходна пътека, той може да пресича и извън определените за това места.

Кога “Пътна полиция” може да използва камери?

Автоматизираните  технически средства и системи (АТСС) са уреди за контрол, които установяват и автоматично заснемат нарушения на правилата за движение по пътищата. АТСС могат да бъдат стационарни, когато са прикрепени към земята и има данни за тяхното постоянно местонахождение; или мобилни – когато са прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя. […]

Пътен знак Е24

И при сега действащата законова уредба, органите, които упражняват контрол по движението по пътищата, са длъжни да поставят знак Е24 на преносима стойка, винаги когато упражняват контрол с автоматизирано техническо средство

Електрически тротинетки

Електрическите тротинетки са бързи, компактни и представляват ефективен начин за придвижване в градска среда. Набират все по-голяма популярност и се използват от възрастни и деца, което поражда необходимост да се изяснят правилата при тяхното участие в движението. Осъзнатата нужда от създаване на подробни правила стимулира Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да постави въпроса […]

Какво е правното значение на записа от видеорегистратор?

В зависимост от конкретния случай, записът от видеорегистратор би могъл да се използва в гражданско, наказателно или административно производство. Например, при възникнало ПТП или друга ситуация, в която собственик на МПС е претърпял вреди, той може да иска обезщетение от виновното лице, да сигнализира компетентните органи с цел нарушителят да бъде санкциониран, или и двете.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре