Движение по пътищата

Обжалване на наказателни постановления по ЗДвП. Извънсъдебно споразумение по спорове за вреди, причинени при ПТП. Представителство по дела за обезщетение на вреди, причинени при ПТП.

Photo by Steven Lasry on Unsplash

Пешеходци на пътя?

  • от
При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки. Ако обаче пешеходецът пресича извън населено място или двулентов двупосочен път в населено място и ако в близост няма пешеходна пътека, той може да пресича и извън определените за това места.
Photo by Emil Bruckner on Unsplash

Кога “Пътна полиция” може да използва камери?

  • от
Автоматизираните  технически средства и системи (АТСС) са уреди за контрол, които установяват и автоматично заснемат нарушения на правилата за движение по пътищата. АТСС могат да… Прочетете повече »Кога “Пътна полиция” може да използва камери?

Пътен знак Е24

И при сега действащата законова уредба, органите, които упражняват контрол по движението по пътищата, са длъжни да поставят знак Е24 на преносима стойка, винаги когато упражняват контрол с автоматизирано техническо средство
Photo by Nicolas I. on Unsplash

Електрически тротинетки

Електрическите тротинетки са бързи, компактни и представляват ефективен начин за придвижване в градска среда. Набират все по-голяма популярност и се използват от възрастни и деца,… Прочетете повече »Електрически тротинетки
Photo by Adrian Williams on Unsplash

Какво е правното значение на записа от видеорегистратор?

В зависимост от конкретния случай, записът от видеорегистратор би могъл да се използва в гражданско, наказателно или административно производство. Например, при възникнало ПТП или друга ситуация, в която собственик на МПС е претърпял вреди, той може да иска обезщетение от виновното лице, да сигнализира компетентните органи с цел нарушителят да бъде санкциониран, или и двете.