Договори

Изготвяне на договори за продажба, наем, предоставяне на услуги, поръчка, изработка, строителство. Изготвяне на договори за делба. Съдействие при сключване на извънсъдебна спогодба. Консултация и съдействие във връзка със сключване на договори. Представителство при спорове, възникнали във връзка с договорни отношения. Съдебно представителство на ищци и ответници по граждански дела. Обжалване на съдебни решения на първа инстанция.

За стикита/топчовци/стикери

  • от
Неразделна част от търговската и рекламна стратегия на големите хранителни вериги станаха игрите от типа „събери ги всичките“. Факт е, че различните варианти стават все… Прочетете повече »За стикита/топчовци/стикери