Необходима е регистрация за Airbnb

В Държавен вестник, брой 17 от 25 февруари 2020 г., бяха публикувани нови изменения в Закона за туризма. Промените влизат в сила три дни след обнародването им, съгласно Закона за нормативните актове. Промените могат да бъдат групирани в няколко посоки: обособяване на трета категория “В” на местата за настаняване ; допълнения в режима на регистрация […]

Може ли капитанът на български кораб да завери пълномощно, в което упълномощител е самият той?

За редица правни действия законът изисква пълномощникът да разполага с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис. Такива са продажбата на недвижим имот, продажба на МПС, представителство пред държавни институции, сключване на договор за банков кредит и др. Какви са правните възможности на лицата, намиращи се на борда на български кораб, когато възникне спешна необходимост да […]

За стикита/топчовци/стикери

Неразделна част от търговската и рекламна стратегия на големите хранителни вериги станаха игрите от типа „събери ги всичките“. Факт е, че различните варианти стават все по-изобретателни и ангажират потребителското внимание. Факт е също, че програмите за лоялни клиенти са на ръба на закона и добрата търговска практика, тъй като влияят на мотивацията за избор на […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре