Може ли капитанът на български кораб да завери пълномощно, в което упълномощител е самият той?

За редица правни действия законът изисква пълномощникът да разполага с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис. Такива са продажбата на недвижим имот, продажба на МПС, представителство пред държавни институции, сключване на договор за банков кредит и др. Какви са правните възможности на лицата, намиращи се на борда на български кораб, когато възникне спешна необходимост да […]

За стикита/топчовци/стикери

Неразделна част от търговската и рекламна стратегия на големите хранителни вериги станаха игрите от типа „събери ги всичките“. Факт е, че различните варианти стават все по-изобретателни и ангажират потребителското внимание. Факт е също, че програмите за лоялни клиенти са на ръба на закона и добрата търговска практика, тъй като влияят на мотивацията за избор на […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре