Заповедно производство

Заявления за издаване на заповед за изпълнение. Възражения срещу заповед за изпълнение. Предявяване на иск за установяване на вземане. Представителство на ответник по иск за установяване на вземане.

Как да попълня заявление за издаване на заповед за изпълнение?

В наредбата има различни образци за заявяване на заповед за изпълнение по чл. 410 и по чл. 417 ГПК (съответно Приложение № 1 и № 4 към наредбата). Съществува разлика, която макар в текста да не е голяма, обуславя провеждането на различни по характеристики производства.

Continue Reading