Да възразя ли срещу заповедта за изпълнение?

Възражението няма нужда от мотиви Заповедното производство цели да установи не това, дали определено задължение съществува, а дали има спор относно него. По тази причина е предпочитана форма за по-бързо и по-евтино реализиране на съдебна защита. Кредиторът не провежда пълно доказване, свързано представяне на документи, разпит на свидетели, назначаване на експертизи от вещи лица. Длъжникът, […]

Как да реагирам на връчването на заповед за изпълнение?

Получих от съда съобщение, с което ми връчват заповед за изпълнение. Какво означава това? Заповедта за изпълнение е документ, който има последици, близки до тези на съдебно решение. Ако не бъде оспорена, въз основа на нея може да се проведе съдебно изпълнение за събиране на вземането – да се запорират банкови сметки и да се […]

Как да попълня заявление за издаване на заповед за изпълнение?

В наредбата има различни образци за заявяване на заповед за изпълнение по чл. 410 и по чл. 417 ГПК (съответно Приложение № 1 и № 4 към наредбата). Съществува разлика, която макар в текста да не е голяма, обуславя провеждането на различни по характеристики производства.

Заповед за изпълнение – в какви случаи се издава и какви са предимствата?

Стремежът за постигане на реално изпълнение на гражданските задължения, с минимум съдебна намеса, има за резултат въвеждането на различни съкратени процедури за решаване на спорове и осъществяване на права. Една от тези възможности е заповедното производство, предвидено в Гражданския процесуален кодекс. Статистиката сочи, че около 50 % от работата на българските районни и окръжни съдилища […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре