Заповедно производство

Заявления за издаване на заповед за изпълнение. Възражения срещу заповед за изпълнение. Предявяване на иск за установяване на вземане. Представителство на ответник по иск за установяване на вземане.

Да възразя ли срещу заповедта за изпълнение?

  • от
Възражението няма нужда от мотиви Заповедното производство цели да установи не това, дали определено задължение съществува, а дали има спор относно него. По тази причина… Прочетете повече »Да възразя ли срещу заповедта за изпълнение?

Как да реагирам на връчването на заповед за изпълнение?

  • от
Получих от съда съобщение, с което ми връчват заповед за изпълнение. Какво означава това? Заповедта за изпълнение е документ, който има последици, близки до тези… Прочетете повече »Как да реагирам на връчването на заповед за изпълнение?
Photo by Bernd Klutsch on Unsplash

Как да попълня заявление за издаване на заповед за изпълнение?

  • от
В наредбата има различни образци за заявяване на заповед за изпълнение по чл. 410 и по чл. 417 ГПК (съответно Приложение № 1 и № 4 към наредбата). Съществува разлика, която макар в текста да не е голяма, обуславя провеждането на различни по характеристики производства.
Photo by Van Tay Media on Unsplash

Заповед за изпълнение – в какви случаи се издава и какви са предимствата?

  • от
Стремежът за постигане на реално изпълнение на гражданските задължения, с минимум съдебна намеса, има за резултат въвеждането на различни съкратени процедури за решаване на спорове… Прочетете повече »Заповед за изпълнение – в какви случаи се издава и какви са предимствата?