Обжалване действия на съдебен изпълнител

Действията на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани само от: длъжника по изпълнението; взискателя; лице, върху чиято собственост неправилно е насочено изпълнението; лице, внесло задатък за участие в публична продан. Всеки от оправомощените лица може да обжалва само изчерпателно изброени действия. Длъжникът може да обжалва следните действия: постановленията за налагане на глоба или за определяне […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре