Общи

(Не)желанието да бъде приета помощ и ЗЗД

Доколкото възпитанието на децата е предназначено да ги подготви за последващо самостоятелно поведение в общество, реших да изследвам мнението на българското законодателство по темата, и специално това на основополагащия за договорното право Закон за задълженията и договорите (ЗЗД).

Continue Reading

Кога ми трябва адвокат?

Необходимо ли е да бъда представляван от адвокат в съда? Правилата за представителство на страните по граждански дела се съдържат…

Continue Reading

Честит Ден на юриста!

Днешният ден бележи изминаването на 140 години от създаването на първия български устройствен закон – Търновската конституция от 1879г. Въпреки…

Continue Reading