Общи

Photo by Tanner Van Dera on Unsplash

Необходимо ли е да отделям време за адвокатски услуги?

Консултацията с адвокат може да спести много притеснения, конфликти и разноски. Същевременно може да се осъществи, без клиентът да отделя време и средства, за да… Прочетете повече »Необходимо ли е да отделям време за адвокатски услуги?
Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

Как се отменя пълномощно?

Генералното упълномощаване е силно непрепоръчително, дори когато лицата имат пълно доверие един на друг. Ако все пак сте упълномощили определено лице да Ви представлява генерално и безсрочно, но по някаква причина желаете да оттеглите предоставените правомощия, как може да стане това?
Photo by Annie Spratt on Unsplash

(Не)желанието да бъде приета помощ и ЗЗД

Доколкото възпитанието на децата е предназначено да ги подготви за последващо самостоятелно поведение в общество, реших да изследвам мнението на българското законодателство по темата, и специално това на основополагащия за договорното право Закон за задълженията и договорите (ЗЗД).

Може ли ЕС да иска премахване на съдържание в целия свят?

В свое наскоро публикувано решение Съдът на Европейския съюз тълкува Директива 2000/31 за електронната търговия и постановява, че текстът на директивата допуска съдилищата на държава… Прочетете повече »Може ли ЕС да иска премахване на съдържание в целия свят?