Кога трябва да регистрирам търговско дружество?

Дали ще се регистрира дружество, чрез което физическото лице да упражнява дейността си, или за целта ще бъде регистриран самият предприемач като едноличен търговец, е въпрос на личен избор и преценка на предимства и недостатъци. Трябва да се имат предвид следните основни моменти:

Грешка при вписване на капитал на ООД

Размерът на капитала е сред обстоятелствата, които законът изисква да бъдат вписани в търговския регистър по отношение на всяко ООД. Търговският закон изрично разпорежда, че общият размер на капитала трябва да бъде равен на сбора от дяловете на съдружниците. Попаднах обаче на случай, в който има разлика в двете цифри. Необходимо ли е да бъде […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре