Търговско право

Регистрация на търговски дружества. Вписване на обстоятелства в търговския регистър. Консултация и съдействие при сключване на търговски договори. Абонаментно обслужване на юридически лица.

кантора ибрямова

Кога трябва да регистрирам търговско дружество?

  • от
Дали ще се регистрира дружество, чрез което физическото лице да упражнява дейността си, или за целта ще бъде регистриран самият предприемач като едноличен търговец, е въпрос на личен избор и преценка на предимства и недостатъци. Трябва да се имат предвид следните основни моменти:
unsplash-logoBeatriz Pérez Moya

Грешка при вписване на капитал на ООД

  • от
Размерът на капитала е сред обстоятелствата, които законът изисква да бъдат вписани в търговския регистър по отношение на всяко ООД. Търговският закон изрично разпорежда, че… Прочетете повече »Грешка при вписване на капитал на ООД