ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА? консултация относно правните характеристики на различните форми на търговско дружество; изготвяне на необходимите документи за вписване на…

Continue Reading

Строителство

КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА? Според договореното с клиента, кантората може да предостави: консултация относно юридическите етапи на строителството; справки за регулация…

Continue Reading

Сделки с недвижими имоти

Потърсете услугите на кантората, ако желаете правен съвет и съдействие при управлението на Вашето имущество. КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА? Според договореното…

Continue Reading

Сключване на договори

Какво включва услугата? Когато Ви предстои сключването на договор и искате да сте сигурни, че текстът му съответства на интересите…

Continue Reading

СПОРОВЕ СЪС СЪСЕДИ

Какво включва услугата? консултация относно възможностите за предприемане на правни действия според конкретния казус; представителство на доверителя пред съседи, професионален…

Continue Reading