Договор за продажба

Покупка на имот с незавършен строеж

„Собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. “
Това „друго“ може да бъде установено в нотариалния акт, който се изготвя при сключване на Вашата сделка; а може и да бъде резултат от предварително учредено на трето лице право на строеж. Ако се намирате в една от посочените хипотези, то Вие придобивате собствеността само върху земята, отделно от сградата.

Continue Reading