Договор за услуга

Права при некачествена изработка

Независимо дали възлагате създаването на дрехи, автомобил, обзавеждане или строителство на сграда по предварително определени характеристики, от правна гледна точка…

Continue Reading

Хотели 18+

В пазара на туристически услуги се установява нова ниша, насочена към потребностите на туристи от почивка без присъствието на деца.…

Continue Reading

Кога трябва да регистрирам търговско дружество?

Дали ще се регистрира дружество, чрез което физическото лице да упражнява дейността си, или за целта ще бъде регистриран самият предприемач като едноличен търговец, е въпрос на личен избор и преценка на предимства и недостатъци. Трябва да се имат предвид следните основни моменти:

Continue Reading