Справедливост

Правна помощ, консултация и представителство на граждани, които търсят справедливост. Консултация по въпросите на обжалване на актове на държавни органи, търсене на обезщетение от административни и съдебни органи, договори с неравноправни клаузи, неправомерни действия на граждани и юридически лица.

Всички за един

Възможно ли е работник или служител да бъде заставен да се имунизира, за да отпадне изискването за носене на маски…

Continue Reading

Видеонаблюдение в детски градини

Допустимо е да бъдат монтирани камери в общите части на детските градини и в помещенията за игра, тогава и доколкото те са разделени от помещенията за сън и почивка, както и за лична хигиена.

Continue Reading

Пешеходци на пътя?

При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки. Ако обаче пешеходецът пресича извън населено място или двулентов двупосочен път в населено място и ако в близост няма пешеходна пътека, той може да пресича и извън определените за това места.

Continue Reading