Справедливост

Правна помощ, консултация и представителство на граждани, които търсят справедливост. Консултация по въпросите на обжалване на актове на държавни органи, търсене на обезщетение от административни и съдебни органи, договори с неравноправни клаузи, неправомерни действия на граждани и юридически лица.

Хотели 18+

В пазара на туристически услуги се установява нова ниша, насочена към потребностите на туристи от почивка без присъствието на деца.…

Continue Reading

Всички за един

Възможно ли е работник или служител да бъде заставен да се имунизира, за да отпадне изискването за носене на маски…

Continue Reading

Видеонаблюдение в детски градини

Допустимо е да бъдат монтирани камери в общите части на детските градини и в помещенията за игра, тогава и доколкото те са разделени от помещенията за сън и почивка, както и за лична хигиена.

Continue Reading