Грешка при вписване на капитал на ООД

Размерът на капитала е сред обстоятелствата, които законът изисква да бъдат вписани в търговския регистър по отношение на всяко ООД. Търговският закон изрично разпорежда, че общият размер на капитала трябва да бъде равен на сбора от дяловете на съдружниците. Попаднах обаче на случай, в който има разлика в двете цифри. Необходимо ли е да бъде […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре