Да възразя ли срещу заповедта за изпълнение?

Възражението няма нужда от мотиви Заповедното производство цели да установи не това, дали определено задължение съществува, а дали има спор относно него. По тази причина е предпочитана форма за по-бързо и по-евтино реализиране на съдебна защита. Кредиторът не провежда пълно доказване, свързано представяне на документи, разпит на свидетели, назначаване на експертизи от вещи лица. Длъжникът, […]

Как да реагирам на връчването на заповед за изпълнение?

Получих от съда съобщение, с което ми връчват заповед за изпълнение. Какво означава това? Заповедта за изпълнение е документ, който има последици, близки до тези на съдебно решение. Ако не бъде оспорена, въз основа на нея може да се проведе съдебно изпълнение за събиране на вземането – да се запорират банкови сметки и да се […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре