Могат ли граждани да предлагат законопроекти?

Кой може да приема закони? Законодателният орган в Република България е Народното събрание. Постановления, наредби, правилници и инструкции може да приема Министерският съвет. Определена законодателна власт имат и общинските съвети, що се отнася до въпроси от местно значение. В общинските наредби и правилници трябва да се съблюдава съответствието с нормативни актове от по-висока степен – […]

Какъв е ефектът на петициите?

В кой закон са уредени петициите? Съгласно Конституцията на Република България гражданите имат право на петиции до държавните органи. Подробната регламентация на начина и реда на упражняване на това право е в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Юридическият термин, с който си служи законът, е “гражданска инициатива”, в […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре